RESEARCH PAPER
Evaluation of effect of selected occupational factors on termination of pregnancy and state of the newborn
 
More details
Hide details
1
Department of Obstetrics, Gynaecology and Obstetric-Gynaecological Nursing, Faculty of Nursing and Health Sciences, Medical University, Lublin, Poland
 
2
Non-public Health care Facility OVUM, Lublin, Poland
 
3
Independent Practical Obstetric Skills Unit, Faculty of Nursing and Health Sciences, Medical University, Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Artur Wdowiak   

Department of Obstetrics, Gynaecology and Obstetric-Gynaecological Nursing, Medical University, Chodźki 6, 20-093 Lublin, Poland
 
 
J Pre Clin Clin Res. 2012;6(2):122-125
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The occupational activity of women has become a common phenomenon in the majority of developed countries, where approximately 50% of women at reproductive age are occupationally active. This phenomenon has also been observed in Poland. In the occupational environment many factors may exert an unfavourable effect on the health of the mother and developing foetus. These factors are: passive smoking at the workplace, heavy physical work, working for over 42 hours a week, as well as exposure to various types of chemical substances, electromagnetic waves or radioactive radiation. These factors may considerably increase the risk of occurrence of premature birth or delivery of a baby with reduced birth weight in relation to the gestational age, and may also cause abnormal foetal development. The objective of the study was determination of the effect of occupational activity in pregnancy on the wellbeing of the newborn. The study was carried out from 15 January 2011 – 20 March 2011, at the John Paul II Regional Hospital in Zamość, Poland, using a diagnostic survey. The survey covered 100 mothers who had been occupationally active in pregnancy. The technique applied was a questionnaire form based on the 5‑point Liket scale, which consisted of 39 items. Apart from socio‑demographic data, the questions covered obstetric‑gynaecological history, state of health, life style, course of the last pregnancy, and working conditions. The results confirmed that prolonging the weekly working time by more than 42 hours is conducive for the occurrence of low birth weight of babies, also, passive nicotinism at the workplace may negatively affect newborns’ birth weight. The presence of more than one harmful factor at the workplace results in a slight shortening of pregnancy duration. The scope of problems concerning hazards at the workplace during pregnancy requires further studies on large groups of mothers.
 
REFERENCES (26)
1.
Banaszak-Żak B. Styl życia kobiet w okresie ciąży (The lifestyle of women during pregnancy). Zdr Publ. 2005; 115: 179-183 (in Polish).
 
2.
Wojtyła A, Kapka-Skrzypczak L, Biliński P, Paprzycki P. Physical activity among women at reproductive age and during pregnancy (Youth Behavioural Polish Survey-YBPS and Pregnancy-related Assessment Monitoring Survey-PrAMS)-epidemiological population studies in Poland during the period 2010-2011.Ann Agric Environ Med. 2011; 18(2): 365-374.
 
3.
Chazan B. Rozpoznanie ciąży i ustalenie terminu porodu. Organizacja opieki medycznej nad kobietą w ciąży. In: Bręborowicz G. H. (ed.): Położnictwo i ginekologia. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2007: 53-61 (in Polish).
 
4.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 1996 r., Nr 814, poz. 545 z późn. zm.).
 
5.
Florek E, Piekoszewski W. Wpływ zanieczyszczenia środowiska na płodność kobiet i przebieg ciąży (Effect of environmental pollution on fertility of women and development of foetus). Prz Ginekol-Położ. 2007; 7: 41-48 (in Polish).
 
6.
Gawora-Ziółek M, Jurewicz J, Hanke W. Ekspozycja na pestycydy kobiet w ciąży pracujących w rolnictwie (Exposure to pesticides among pregnant women working in agriculture). Med Pr. 2005; 56: 197-204 (in Polish).
 
7.
Łukaszewicz-Hussain A. Narażenie zawodowe i środowiskowe na insektycydy fosforoorganiczne. Wskaźniki narażenia i skutki zdrowotne-przegląd piśmiennictwa (Occupational and environmental exposure to organophosphate insecticides: exposure markers and health effects. A review paper). Med Pr. 2007; 58: 345-351(in Polish).
 
8.
Jurewicz J, Hanke W, Makowiec-Dąbrowska T. Niskie ryzyko niepowodzeń ciąż u pracownic gospodarstw ogrodniczych w Polscerezultat bezpiecznych warunków pracy czy selekcji zdrowotnej pracowników? (Low risk of reproductive disorders among female greenhouse workers – safe work conditions or health selection for the light work?). Med Pr. 2008; 59: 123-131 (in Polish).
 
9.
Kapka L, Wdowiak A, Wdowiak L. Zagrożenia zdrowia matki oraz płodu występująca w środowisku wiejskim (Health risk to mother and foetus occurring in the rural environment). Med Og. 2008; 14: 433-442 (in Polish).
 
10.
Makowiec-Dąbrowska T, Siedlecka J. Wysiłek fizyczny w pracy zawodowej a przebieg i wynik ciąży (Occupational physical activity and the course of pregnancy and its outcome). Med Pr. 1996; 6: 629- 649 (in Polish).
 
11.
Jurewicz J, Hanke W, Makowiec-Dąbrowska T. et al. Wpływ ciężkości pracy kobiet ciężarnych mierzony za pomocą wydatku energetycznego na masę urodzeniową noworodków (Heaviness of the work measured by energy expenditure durring pregnancy and its effect on birth weight). Ginekol Pol. 2006; 77: 537-542 (in Polish).
 
12.
Adamek R, Adamek AM, Florek E. et al. Ocena wpływu biernego narażenia kobiet na dym tytoniowy w czasie ciąży na masę urodzeniową i parametry życiowe noworodka (Effect of prenatal passive exposure to the tobacco smoke on birth weight and health indicators of the newborn). Ginekol Prakt. 2003; 2: 24-27 (in Polish).
 
13.
Peoples-Sheps MD, Siegel E, Suchindarn CM. et al. Characteristics of maternal employment during pregnancy: effects on low birthweihgt. Amer J Public Health 1991; 81: 1007.
 
14.
Adamek R, Anholcer A, Florek E. Zdrowotne konsekwencje czynnej i biernej ekspozycji kobiet ciężarnych na dym tytoniowy-przegląd badań (Health consequences of active and passive exposure to tobacco smoke among pregnant women – a review). Ginekol Prakt. 2001; 9: 30-33 (in Polish).
 
15.
Florek E, Marszałek A. Zdrowotne następstwa narażenia kobiet na środowisko dymu tytoniowego (Health consequences in females exposed on environmental tobacco smoke). Ginekol Prakt. 2001; 9: 28-30 (in Polish).
 
16.
Biernacka JB, Hanke W. Wpływ stresu psychospołecznego w pracy zawodowej i pozazawodowej na przebieg i wynik ciąży (The effect of occupational and non-occupational psychosocial stress on the course of pregnancy and its outcome). Med Pr. 2006; 57: 281-290 (in Polish).
 
17.
Biernacka JB, Hanke W, Makowiec-Dąbrowska T. et al. Psychospołeczne uciążliwości środowiska pracy zawodowej kobiet ciężarnych a ryzyko występowania porodu przedwczesnego (Occupation-related psychosocial factors in pregnancy and risk of preterm delivery). Med. Pr. 2007; 58: 205-214 (in Polish).
 
18.
Krawczyk W, Latalski M, Kulik TB, et al. Zagrożenia dla ciężarnych kobiet w środowisku pracy (Risk factors in the work environment of pregnant women). Zdr Publ. 2004; 114: 155-158 (in Polish).
 
19.
Hołody J, Zaręba J. Wybrane aspekty prawne dotyczące kobiet ciężarnych w Polsce (The rights of pregnant women in Poland – selected legal aspects). Ginekol Prakt. 2009; 4: 57-60 (in Polish).
 
20.
Hanke W, Kalinka J, Szymczak W. Społeczno-zawodowe czynniki ryzyka hipotrofii płodu i porodu przedwczesnego (Social-occupational risk factors for fetal growth retardation and preterm birth. I. Role of occupational and non-occupational work). Med Pr. 1995; 5: 433-442 (in Polish).
 
21.
Vrijheid M, Casas M, Bergström A, Carmichael A, Cordier S, Eggesbo M, et al. European birth cohorts for environmental health research. Environ Health Perspect. 2012; 120(1): 29-37. Epub 2011 Aug 29.
 
22.
Makowiec-Dąbrowska T, Siedlecka J, Makowska Z. et al. Wpływ obciążeń zawodowych, pozazawodowych i warunków bytowych na przebieg ciąży porodu i stan zdrowia noworodka. Sprawozdanie końcowe z realizacji grantu nr 4. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1994 (in Polish).
 
23.
Siedlecka J. Ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego a czynniki środowiskowe ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy. Rozprawa doktorska, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1995 (in Polish).
 
24.
Mozurkiewich EL, Luke B, Avni M, et al. Working conditions and adverse pregnancy outcome: a meta-analysis. Obstet Gynecol. 2000; 95: 623-635.
 
25.
Makowiec-Dąbrowska T, Hanke W, Radwan-Włodarczyk Z, et al. W jakich warunkach pracują kobiety będące w ciąży? Zakres odstępstwod przepisów o pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla kobiet (Working conditions of pregnant women.Departures from the regulations). Med Pr. 2003; 54: 33 43 (in Polish).
 
26.
Martin TR, Bracken MB. Association of low birth weight with passive smoke exposure in pregnancy. Am J Epidemiol. 1986; 124: 633.
 
eISSN:1898-7516
ISSN:1898-2395
Journals System - logo
Scroll to top