RESEARCH PAPER
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
Mothers play a key role in ensuring the oral health of their children, They should have wide knowledge of both the risk factors for dental caries and methods of its prevention. Research conducted in Poland to-date indicates that pregnant women have inadequate knowledge of dental caries.

Objective:
The aim of the study was to assess, on the basis of a questionnaire survey, pregnant women’s knowledge on the causes of dental caries and dental caries prophylaxis in relation to age, place of residence, education, trimester of pregnancy and having children.

Material and methods:
The study group consisted of 106 pregnant women who completed an anonymous online questionnaire. Based on the obtained answers, their knowledge was assessed. Data were statistically analysed by Student’s t-test, ANOVA and Spearman’s rank correlation test, p<0.05.

Results:
The respondents knew the etiological factors of dental caries and the role of fluoride in the prevention of this disease. However, 56.2% of respondents indicated that the amount of toothpaste used in children was not in line with expert recommendations. 95.3% of women were aware of the need for dental consultation during pregnancy, but only half knew when the first visit to the dentist should take place. Pregnant women did not know what an early carious lesion looks like. Statistical analysis showed a positive correlation between the number of correct answers and already having children (p=0.016, r=0.2305).

Conclusions:
The women surveyed had a satisfactory level of knowledge on the causes and prevention of dental caries in children, but the education of future mothers is still necessary. Those with offspring had higher awareness than with the first born.

Mastej A, Mrozińska A, Siwicka N, Słomska A, Markowski K, Bagińska J. Pregnant women’s knowledge of risk factors and prevention of dental caries. J Pre-Clin Clin Res. 2022; 16(2): 21–26. doi: 10.26444/jpccr/150707
 
REFERENCES (22)
1.
Machiulskiene V, Campus G, Carvalho JC et al. Terminology of Dental Caries and Dental Caries Management: Consensus Report of a Workshop Organized by ORCA and Cariology Research Group of IADR. Caries Res 2020;54(1):7–14. doi:10.1159/000503309.
 
2.
Pitts N, Zero D. White paper on Dental Caries Prevention and Management: A summary of the current evidence and the key issues in controlling this preventable disease. FDI World Dental Press Ltd, 2016.
 
3.
Bernabe E, Marcenes W, Hernandez CR, et al. Global, Regional, and National Levels and Trends in Burden of Oral Conditions from 1990 to 2017: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease 2017 Study. J Dent Res. 2020;99(4):362–373. doi: 10.1177/0022034520908533.
 
4.
American Academy of Pediatric Dentistry. Perinatal and infant oral health care. The Reference Manual of Pediatric Dentistry. In: American Academy of Pediatric Dentistry. Chicago; 2021. p. 262–6.
 
5.
Turska-Szybka A, Grudziąż-Sękowska J, Olczak-Kowalczyk D. Czynniki ryzyka próchnicy wczesnego dzieciństwa i indywidualna ocena poziomu ryzyka na podstawie CAMBRA. Nowa Stomatol. 2011; 16(3):119–27.
 
6.
Olczak-Kowalczyk D, Jackowska T, Czerwionka-Szaflarska M, et al. Stanowisko polskich ekspertów dotyczące zasad żywienia dzieci i młodzieży w aspekcie zapobiegania chorobie próchnicowej. Nowa Stomatol. 2015; 20(2):81–91. doi: 10.5604/14266911.1158162.
 
7.
Szczepańska J, Hilt A, Daszkowska M, et al. Zalecenia w zakresie higieny jamy ustnej dla dzieci i młodzieży w kolejnych grupach wiekowych. Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej. 2017 https://ptsd.net. pl/wp-content/uploads/2017/05/Zalecenia_w_zakresie_higieny_jamy_ ustnej_dla_dzieci_i_mlodziezy_w_kolejnych_grupach_wiekowych.pdf.
 
8.
Olczak-Kowalczyk D, Borysewicz-Lewicka M, Adamowicz-Klepalska B, et al. Stanowisko polskich ekspertów dotyczące indywidualnej profilaktyki fluorkowej choroby próchnicowej u dzieci i młodzieży. Nowa Stomatol. 2016. 21(1): 47–73. doi: 10.5604/14266911.1199068.
 
9.
Pels E, Kobylińska A, Kukurba-Setkowicz M, et al. Profilaktyka stomatologiczna i postępowanie lecznicze u kobiet w ciąży. Stanowisko grupy roboczej ds. profilaktyki stomatologicznej u kobiet w ciąży Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy. Nowa Stomatol. 2018; 23(4):159–165. doi: 10.25121/NS.2018.23.4.159.
 
10.
Hartnett E, Haber J, Krainovich-Miller B, Bella A, Vasilyeva A, Lange Kessler J. Oral Health in Pregnancy. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2016;45(4):565–73. doi: 10.1016/j.jogn.2016.04.005.
 
11.
Janus S, Olczak-Kowalczyk D, Wysocka M. Rola lekarzy niestomatologów w zapobieganiu próchnicy wczesnego dzieciństwa. Nowa Pediatr. 2011; 13(1):6–14.
 
12.
Borysewicz-Lewicka M, Opydo-Szymaczek J, Lewicka-Rabska A, et al. Edukacja stomatologiczna w szkołach rodzenia w ramach ogólnopolskich projektów zdrowotnych. Stomatol Współcz. 2015; 22(6): 8–12.
 
13.
Sienicka M., Turska-Szybka A. Świadomość kobiet ciężarnych na temat zapobiegania próchnicy wczesnego dzieciństwa. Dent Med Probl. 2015;52(1):93–100.
 
14.
Przeklasa A, Jakubik A, Szczeklik K, et al. Pregnant women’s awareness of dental care with regard to prophylaxis of oral diseases. J Stoma. 2015; 68(6):690–702. doi: 10.5604/00114553.1190066.
 
15.
Wapniarska K, Buła K, Hilt A. Świadomość prozdrowotna rodziców w zakresie zdrowia jamy ustnej dzieci w świetle badań ankietowych. Przegl Epidemiol. 2016;70:137–140.
 
16.
Gaszyńska E, Klepacz-Szewczyk J, Trafalska E, et al. Dental awareness and oral health of pregnant women in Poland. Int J Occup Med Env Health 2015;28(3):603 –11. http://dx.doi.org/10.13075/ijo....
 
17.
Kobylińska A, Sochacki-Wójcicka N, Gozdowski D, et al. Opieka stomatologiczna w czasie ciąży w Polsce. Postnatalne badanie ankietowe. Nowa Stomatol. 2018; 23(1): 18–24.
 
18.
Abu-Ghazaleh S, Hassona Y, Hattar S. Dental trauma in social media – analysis of Facebook content and public engagement. Dent Traumatol. 2018; 34(6):394–400.
 
19.
Hutchison C, Cave V, Walshaw EG, et al. YouTube ™ as a source for patient education about the management of dental avulsion injuries. Dent Traumatol. 2020;36(2):207–211.
 
20.
Lynch C, Nikolova G. The internet: a reliable source for pregnancy and birth planning? A qualitative study. MIDIRS Midwifery Digest. 2015;25(2):193–9.
 
21.
Ellis L, Roberts L. Exploring the use and quality of Internet discussion forums in pregnancy: A qualitative analysis. Birth. 2020;47(1):153–161. doi: 10.1111/birt.12459.
 
22.
Basir L, Karimy M, Behbudi A, et al. Relationship between fathers’ oral health literacy and children’s oral health. Health Education and Health Promotion. 2021:9(1):55–60.
 
eISSN:1898-7516
ISSN:1898-2395
Journals System - logo
Scroll to top