RESEARCH PAPER
Epidemiological evaluation of fractures of the mandible among country dwellers of the Lublin region, in material of Maxillofacial Surgery Clinic in Lublin, in years 2007-2010
 
More details
Hide details
1
Maxillofacial Surgery Clinic, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Jolanta Wojciechowicz   

Wyżynna 17/46, 20-560 Lublin, Poland.
 
 
J Pre Clin Clin Res. 2011;5(2):66-69
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was determining the relationship between the socio-economic specificity of the Lublin Region in southeast Poland and the amount of injuries to the bony face with special attention devoted to fractures of the mandible, causes of injuries, and the impact of so-called ‘other factors’ to the occurrence of the injury. The Lublin Region constitutes potentially one of the most important agricultural and industrial regions in the country. In relation to the systematically increasing mechanization of agricultural work and the development of cultivations in this area, a great changeability of causes and effects of injuries to the facial skull is being noticed in the group of the rural population. In years 2007-2010 at a Maxillofacial Surgery Clinic at the Medical University in Lublin due to fractures of the bones of the bony face: 1,256 patients were being treated. In this group, fracture of the mandible constituted about 50% of cases. Fracture of the mandible as a result of agricultural work was common with 9% of treated patients, hitting with wood was the most frequent complaint, other included: work with chain or disc saw, fall from a height, and kicked by a farm animal. Analysis of the results of the treatment showed that the most effective procedure for fractures of the mandible is miniplate osteosynthesis with parallel supplying wounds of the bony face.
 
REFERENCES (16)
1.
Iizuka T, Randell T, Guven O, Lindqvist Ch. Maxillofacial fractures related to work accidents. J Cranio-Max-Fac Surg 1990;18:255-259.
 
2.
Szarmach J, Grabowska SZ. Urazy części twarzowej czaszki u mieszkańcow wsi regionu połnocno-wschodniej Polski (Maxillofacial fractures in country dwellers of north-eastern region of Poland). Med. Ogol 1995;1:40-47 (in Polish).
 
3.
Tomaszewski T, Bartoszcze M, Szymańska J. Agriculture-related craniofacial injuries. A Th ree-year survey of clinical cases. Ann Agric Environ Med 1995;2:83-86.
 
4.
Wojciechowicz J, Tomaszewski T, Dobieżyńska B, Rahnama M: Złamania żuchwy na podstawie dokumentacji medycznej Kliniki Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej AM w Lublinie w latach 1988-1997 (Mandibular fractures – retrospective study). Wiad Lek 2004;1-2:37-43 (in Polish).
 
5.
Bartoszcze-Tomaszewska M, Tomaszewski T, Woronko P, Stodołkiewicz J, Wojciechowicz J. Epidemiologiczna ocena obrażeń czaszki twarzowej spowodowanych wypadkami przy pracy w regionie lubelskim (Epidemiological evaluation of craniofacial injuries related to work accidents in Lublin region). Czas Stomat 1998;7:474-478 (in Polish).
 
6.
Lee JH, Cho BK, Park WJ. A 4-year retrospective study of facial fractures on Jeju, Korea. J Cranmaxillfac Surg 2010;38:192-196.
 
7.
Bartoszcze-Tomaszewska M, Tomaszewski T, Załęski P, Woronko P, Rahnama M. Obrażenia czaszki twarzowej spowodowane urazami podczas pracy w rolnictwie w regionie środkowowschodnim Polski (część II) (Farming associated traumas of maxillo-facial skeleton in central-eastern region of Poland (part II)). Wiad Lek 2004;7-8:301-305 (in Polish).
 
8.
Bartoszcze-Tomaszewska M, Tomaszewski T, Stodołkiewicz A, Koliński P, Dobieżyńska B. Urazy czaszki twarzowej powstałe podczas pracy w rolnictwie w rejonie środkowowschodnim Polski (część I). (Facial skeleton traumas in farmers in east – central region of Poland (part I)). Wiad Lek 2004;5-6:201-205 (in Polish).
 
9.
Uliasz M, Czarnecki T, Reymond J, Płatos P. Analiza złamań dolnego masywu twarzy u chorych leczonych w warszawskiej Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej w latach 2001-2005 (Th e analysis of fractures to the lower face in patients treated in the Maxillofacial Surgery Clinic in Warsaw between 2001-2005). Czas Stomat 2006;12:864-875 (in Polish).
 
10.
Erol B, Tanrikulu R, Gorgun B. Maxillofacial fractures. Analysis of demographic distribution and treatment in 2,901 patients (25-year experience). J Cranmaxillfac Surg 2004;32:308-313.
 
11.
Hachl O, Tuli T, Schwabegger A, Gassner R. Maxillofacial trauma due to work-related accidents. Int J Oral Maxillfac Surg 2002;31:90-93.
 
12.
Hryniewicz J. Uwarunkowania demografi czne polityki społecznej w Polsce, w latach 1990-2010. Biuro studiow i ekspertyz, kancelaria sejmu, 1993:Raport 45 (Demographic determinations of Poland social politics in years 1990-2010. Department of Studies and Analysis, Administrative Offi ce of the Polish Parlament Report 1993; No 45) (in Polish).
 
13.
Majsterek E, Stankiewicz Choroszucha B, Targowski M, Wdowiak L. Problemy zdrowia publicznego w kontekście transformacji demografi cznej i epidemiologicznej (Public health problems in the demographic and epidemiological transformation’s context). Zdrow Publ 2005;3:415-424 (in Polish).
 
14.
Kheirallah M, Mateńko D. Analiza epidemiologiczna złamań żuchwy u chorych leczonych w I Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS AM w Warszawie w latach 1988-1992 (Epidemiological analysis of mandible fractures in patients treated in years 1988-1992 in the Maxillofacial Surgery Clinic of Medical University in Warsaw). Czas Stomat 1994;2:123-127 (in Polish).
 
15.
Rocznik statystyczny wojewodztw (Statistical Yearbook of Poland). GUS, Warszawa 2010.
 
16.
Yamamoto K, Matsusue Y, Murakami K, Horita A, Matsubara Y, Sugiura T, Kirita T: Maxillofacial fractures due to work-related accidents. J Cranmaxillfac Surg 2011;39:182-186.
 
eISSN:1898-7516
ISSN:1898-2395
Journals System - logo
Scroll to top