CASE REPORT
Craniofacial injury – a case report
 
More details
Hide details
1
Department of Surgical Nursing, Medical University of Gdansk, Poland
 
2
Clinic of Maxillofacial Surgery, University Clinical Center in Gdansk, Poland
 
 
Corresponding author
Renata Piotrkowska   

Department of Surgical Nursing, Medical University of Gdansk, Poland
 
 
J Pre Clin Clin Res. 2017;11(1):46-49
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Work accidents are a subject of particularly tight control, and craniofacial injuries belong to the most difficult types of trauma in terms of their pre-hospital management. The aim of this paper is to present the case of a patient who experienced craniofacial injury during a work accident. Analysis of the case history showed that due to specific type of injuries, this patient required complex surgical treatment and multi disciplinary consultations. Due to long-term incapacity for work, craniofacial injuries constitute an organizational and economic challenge.
 
REFERENCES (18)
1.
Salomone Jeffrey P. Assess and manage patirnts with facial trauma. JEMS. 2011. [cytowany 1.03.2015]. www.jems.com.
 
2.
Adamo Arthur K, Haitham Al Shetawi, ParsaT, Calderon Y. Initial evaluation and management of maxillofacial injuries. Medscape Drugs & Diseases 2013. [cytowany 1.10.2014]. http://emedicine.medscape.com/....
 
3.
Kryst L. Chirurgia szczękowo-twarzowa. PZWL Warszawa 2007.
 
4.
Lewandowski L. Osmola K. Traumatologia szczękowo-twarzowo- czaszkowa. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego. Poznań 2009.
 
5.
Zielińska-Bliżniewska H, Niewiadomski P, Pietkiewicz P, Olszewski J. Analiza obrażeń twarzoczaszki w materiale własnym. Kwart Ortop. 2012; 1: 135–140.
 
6.
Ceallaigh PÓ, Ekanaykaee K, Beirne CJ, Patton DW. Diagnosis and management of common maxillofacial injuries in the emergency department. Part 1: advanced trauma life support. EMJ. 2006; 23(10): 796–797.
 
7.
Kowalski J. Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena i ergonomia. Prawna ochrona pracy. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. [cytowany 20.03.2015]. www.ciop.pl.
 
8.
Główny Urząd Statystyczny. Wypadki przy pracy w okresie I-III kwartał 2014 rok. www.stat.gov.pl.
 
9.
Tomaszewski T, Kulig T, Lewandowski B. Obraz epidemiologiczny obrażeń czaszki twarzowej na terenie Podkarpacia. Mag. Stomatol. 2006; 7–8: 70–74.
 
10.
Boffano P, Kommers SC, Karagozoglu KH, Forouzanfar T. Aetiology of maxillofacial fractures: a review of published studies during the last 30 years. Br J Oral Maxillofac Surg. 2014, http://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S0266435614005531#.
 
11.
Osmola K. Złamania twarzoczaszki w praktyce lekarza rodzinnego. Forum Med Rodz. 2007; 2: 159–164.
 
12.
Woytoń-Górawska H, Nienartowicz J, Komorski J, Zawoślak E, Ziemski P. Urazy twarzoczaszki powstałe podczas pracy z narzędziami wirującymi – opis dwóch przypadków. Ostry dyżur. 2014; 7(1): 33–36.
 
13.
Tomaszewski T, Stodółkiewicz A, Koliński P, Bartoszce-Tomaszewska M. Zastosowanie mini- i mikropłytek w leczeniu złamań kości czaszki twarzowej. Mag Stomatol. 1997; 1: 18–21.
 
14.
Kowalik S. Chirurgia twarzy. Medop, Stalowa Wola 2005.
 
15.
Różyło KT, Jarząb G, Maślanko G. Zastosowanie mini płytek do osteosyntezy kości szczęki i żuchwy. Czas Stomatol. 1993; 2–3: 181–187.
 
16.
Szewczyk MT, Ślusarz R. Pielęgniarstwo w chirurgii. Wybrane zagadnienia z zakresu pielęgniarstw specjalistycznych. Wydawnictwo Medyczne Borgis, Warszawa 2006.
 
17.
Kobus K, Łątkowski I, Wójcicki P. Współczesne poglądy dotyczące leczenia obrażeń twarzy. Czas Stomatol. 2007; 8: 491–502.
 
18.
Mędrzycka-Dąbrowska W, Dąbrowski S, Basiński A. Aktualne zalecenia w pielęgnacji jamy ustnej u pacjentów zaintubowanych i wentylowanych mechanicznie: przegląd piśmiennictwa. Anestezjol Rat. 2012; 6(2): 221–230.
 
eISSN:1898-7516
ISSN:1898-2395
Journals System - logo
Scroll to top