RESEARCH PAPER
Etiopathogenesis of midfacial fractures in patients treated at Maxillofacial Surgery Clinic , Medical University of Lublin in 2007–2011
 
More details
Hide details
1
Maxillofacial Surgery Clinic, Medical University of Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Jolanta Wojciechowicz   

Wyżynna 17/46, 20-560 Lublin, Poland
 
 
J Pre Clin Clin Res. 2013;7(1):43-47
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
With the growing industrialization and the increasingly rapid pace of life the number and variety of injuries are growing higher. In the midst of injuries, the midfacial injuries constitute a considerable part and pose a huge therapeutic challenge. The presence of life sustaining organs in the area of midfacial injuries require use of modern surgical and diagnostic methods and practices implemented by multi-specialty operative teams.

Objective:
The purpose of the work is the analysis of clinical documentation of patients who had been treated in 2007 – 2011 at Maxillofacial Surgery Clinic, Medical University of Lublin due to midfacial injury.

Material and Methods:
A subject of the analysis is a group of 424 patients examined at Maxillofacial Surgery Clinic, Medical University of Lublin in the years 2007–2011 due to midfacial injury. Medical documentation in the form of case history and radiological images were analyzed and reported in a special form of Microsoft Excel Program. Wanyjura’s classification of fracture was used in the study. The most common reasons of midfacial fractures are batteries and traffic accidents. Men aged 20 to 40 years old prevailed among all patients. The number of surgically treated patients was growing in the recent years and it accounted for 75.2%. Indications for surgical treatment were visual, aestetics and stomatognatic disturbances.

Conclusions:
In the recent years, an increase in midfacial fractures may be discerned among other types of fractures of maxillofacial area. Thorough radiologic analysis of injuries using up-to-date research methods allows to establish the most efficient method of therapeutical conduct. An appropriate education, observance of traffic as well as health and safety regulations allows to decrease the number and causes of midfacial injuries.

 
REFERENCES (21)
1.
Dziadek H, Cieślik T. Leczenie złamań jarzmowo-oczodołowych i jarzmowo-szczękowo-oczodołowych z zastosowaniem repozycji otwartej i bezpośredniej osteosyntezy płytkowej [Treatment of zygomatico-orbital and zygomatico-maxillo-orbital fractures by open reduction and rigid internal fixation]. Wiad Lek. 2005; 58(5–6): 270–274 (in Polish).
 
2.
Eolchiian SA, Potapov AA, Serova NK, Kataev MG, Sergeeva LA, Zakharova NE, Van Damm P. Reonstructive surgery of cranio-orbital injuries. Zh Vopr Neirokhir Im N N Burdenko. 2011; 75(2): 25–39.
 
3.
Stodółkiewicz A. Ocena urazów górnego masywu twarzy i metod leczenia pacjentów Kliniki Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Lublinie w latach 1990–1999. Praca doktorska. 2002.
 
4.
Gassner R, Tuli T, Hachl O, Rudisch A, Ulmer H. Cranio-maxillofacial trauma: a 10 year review of 9543 cases with 21067 injuries. J Cranio- Maxillofacial Surg. 2003; 31: 51–61.
 
5.
Maliska MC, Lima Junior SM, Gil JN. Analysis of 185 maxillofacial fractures in the state of Santa Catarina, Brazil. Braz Oral Res. 2009 Jul-Sep; 23(3): 268–274.
 
6.
Malara P, Malara B, Drugacz J. Characteristics of maxillofacial injuries resulting from road traffic accidents – a 5 year review of the case records from Department of Maxillofacial Surgery In Katowice, Poland. Head Face Med. 2006; 2–27.
 
7.
Dimitroulis G, Eyre J. A 7-year review of maxillofacial trauma in a central London hospital. Br Dent J. 1991 Apr 20; 170(8): 300–2.
 
8.
Wanyura H, Samolczyk-Wanyura D. Grupy kliniczno-anatomopatologiczne złamań górnego masywu twarzy. Złamania odosobnione GMT. Czas Stomatol. 1992; 65(5): 287–293 (in Polish).
 
9.
Mohajerani SH, Ashari S. Pattern of mid-facial fractures In Teheran, Iran. Dent Traumatol. 2011; 27(2): 131–134.
 
10.
Samolczyk-Wanyura D. Epidemiologiczna oraz kliniczno-radiologiczna ocena chorych leczonych z powodu przemieszczeń oczodołowo-nosowych – obserwacje własne [Epidemiologiczna oraz kliniczno-radiologiczna ocena chorych leczonych z powodu przemieszczeń oczodołowo- nosowych – obserwacje własne]. Czas Stomatol. 2005; LVIII(11): 822–829 (in Polish).
 
11.
Szarmach J, Grabowska SZ. Analysis of the maxillofacial fracture model in a 30-year clinical material. Pol J Environ Stud. 2009; 18(1A): 281–286.
 
12.
Samolczyk-Wanyura D. Leczenie chorych z przemieszczeniami górnego masywu twarzy-obserwacje własne [Management of patients with upper face massive dislocation – own observations]. Czas Stomatol. 2006; LIX(10): 711–723 (in Polish).
 
13.
Kapoor P, Kalra N. A retrospective analysis of maxillofacial injuries in patients reporting to a tertiary care hospital in East Dehli. Int J Crit Ill Sci. 2012; 2(1): 6–10.
 
14.
Adeyemo WL, Ladeiende AL, Ogunlewe MO, James O. Trends and characteristic of oral and maxillofacial injuries on Nigeria: a review of the literature. Head Face Med. 2005; 1–7.
 
15.
Chrcanovic BR, Freire-Maia B, Souza LN, Araujo VO, Abreu MH. Facial fractures: a 1-year retrospective study In a hospital In Belo Horizonte. Braz Oral Res. 2004 Oct-Dec; 18 (4): 322–8.
 
16.
Yamamoto K, Matsusue Y, Murakami K, Horita S, Sugiura T, Kirita T. Maxillofacial fractures In older patients. J Oral Maxillofac Surg. 2011; 69(8):B2204–10.
 
17.
Bartoszcze-Tomaszewska M, Tomaszewski T, Woronko P, Stodółkiewicz A, Wojciechowicz J. Epidemiologiczna ocena obrażeń czaszki twarzowej spowodowanych wypadkami przy pracy w regionie lubelskim. [Epidemiological evaluation of trauma to the facial skeleton resulting from accidents at work in the region of Lublin]. Czas Stomatol. 1998; 51(7): 474–478 (in Polish).
 
18.
Lun-Jou Lo, Yu-Ray Chen. Three-Dimensional Computed Tomography Imaging in Craniofacial Surgery: Morphological Study and Clinical Applications. Chang Gung Med J. 2003; 26: 1–11.
 
19.
Zapała J, Bartkowski S, Kuchta K, Pałka P, Moskała M, Kwiatkowski S, Cichoński J. Własne doświadczenia w wielospecjalistycznym zaopatrzeniu chorych z obrażeniami twarzowo-czaszkowymi. Czas Stomatol. 1998; LI: 589–593.
 
20.
Zapała J, Skif F, Moskała M, Krupa M. Wyniki zespołowego leczenia obrażeń zatok czołowych. Neurol Neurochirurg Pol. 2006; 40(5): 376–385.
 
21.
Swanson E, Vercler C, Yaremchuk MJ, Gordon CR. Modified Gillies approach for zygomatic arch fracture reduction in the setting of bicoronal exposure. J Craniofac Surg. 2012; 23(3): 859–862.
 
eISSN:1898-7516
ISSN:1898-2395
Journals System - logo
Scroll to top