RESEARCH PAPER
Coping with stress by women diagnosed with gynecologic cancer
 
More details
Hide details
1
Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Collegium Medicicum University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 
2
Department of Multimedia and Computer Graphics, Faculty of Mathematics and Information Technology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 
3
Department of Gynecology and Obstetrics, School of Medicine, Collegium Medicicum University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 
 
Corresponding author
Ewa Kupcewicz   

Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Collegium Medicicum University of Warmia and Mazury in Olsztyn, M. Oczapowskiego 2, 10-082 Olsztyn, Poland
 
 
J Pre Clin Clin Res. 2018;12(1):16-21
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
Gynecologic cancers are associated with numerous ailments affecting the cognitive, emotional and behavioral outcomes for the ill women. The purpose of the study was to determine the impact of selected sociodemographic and medical variables on stress levels and to describe the predictors of stress intensity among women with diagnosed gynecologic cancer.

Material and methods:
The study was conducted from January 2015 to April 2016 in a group of 102 women hospitalized in gynecologic oncology wards in hospitals located in Olsztyn district. The own-designed questionnaire, the Scale of Perceived Stress-PSS-10 and the Multidimensional Inventory for Measuring Coping with Stress-Mini-COPE were used to carry out the study.

Results:
In 65.7% of investigated women with gynecologic cancer the intensity of the experienced stress was defined as high, in 23.5% as average, and in one in ten women showed low scores (10.8%), indicating the low severity of the stress experienced. The largest share of predictors (16%) of stress intensity in women patients is provided by a cessation strategy that is related to helplessness and abandonment of effort.

Conclusions:
Women with gynecological cancers were experiencing high levels of stress. Most of them feel helpless and abandoned in their illness. They have a potential to apply emotional strategies, including problem-focused strategies to deal with this condition. This study strongly supports a need for psychological counselling and care in gynecologic cancer patients.

 
REFERENCES (43)
1.
Juczyński Z, Ogińska-Bulik N. Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych; 2009.
 
2.
Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal and coping. Nowy Jork: Springer Publishing; 1984.
 
3.
Heszen I. Psychologia stresu. Warszawa: PWN; 2013.
 
4.
Heszen I. Problemy zdrowotne i radzenie sobie z nimi – od zaprzeczania do emocji pozytywnych. In: Ogińska-Bulik N, editors. Zdrowie w cyklu życia człowieka. Łódz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 2012. p. 179–194.
 
5.
Ogińska-Bulik N. Rola zasobów osobistych w rozwoju po traumie u osób zmagających się z chorobami nowotworowymi. Psychoonkologia. 2015; 3: 88–96.
 
6.
Kangas M, Henry JL, Bryant RA. Posttraumatic stress disorder following cancer. A conceptual and empirical review. Clin Psychol Rev. 2005; 22: 499–524.
 
7.
Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych; 2009.
 
8.
Folkman S. Personal control and stress, and coping processes: A theoretical analysis. J Pers Soc Psychol. 1984; 6(4): 839–852.
 
9.
Sygit-Kowalkowska E. Radzenie sobie ze stresem jako zachowanie zdrowotne człowieka – perspektywa psychologiczna. Hygeia Public Health. 2014; 49(2): 202–208.
 
10.
Kübler-Ross E. Rozmowy o śmierci i umieraniu. Warszawa: Pax; 1979. Allen JD, Savadatti S, Levy AG. The transition from breast cancer ‘patient’ to survivor’. Psychooncology. 2009; 18(1): 71–78.
 
11.
Kozaka J, Kobus P. Osobowość typu D a satysfakcja z życia i radzenie sobie z chorobą nowotworową. Psychoonkologia. 2015; 2: 74–79.
 
12.
Mangone L, Mandato VD, Gandolfi R, Tromellini C, Abrate M. The impact of epithelial ovarian cancer diagnosis on women’s life: a qualitative study. Eur J Gynaecol Oncol. 2014; 35: 32–38.
 
13.
Roland KB, Rodriguez JL, Patterson JR, Trivers KF. A literature review of the social and psychological needs of ovarian cancer survivors. Psychooncology. 2013; 22: 2408–2418.
 
14.
Kozaka J. Jakość życia chorych na raka jajnika. Psychoonkologia. 2014; 2: 66–72.
 
15.
Bodurka-Bevers D, Basen-Engquist K, Carmack CL, Fitzgerald MA, Wolf JK, de Moor C, et al. Depression, anxiety, and quality of life in patients with epithelial ovarian cancer. Gynecol Oncol. 2000; 78(3 Pt 1): 302–308.
 
16.
Norton TR, Manne SL, Rubin S, Carlson J, Hernandez E, Edelson MI, et al. Prevalence and predictors of psychological distress among women with ovarian cancer. J Clin Oncol. 2004; 22(5): 919–926.
 
17.
Wenzel L, Dogan-Ates A, Habbal R, Berkowitz R, Goldstein DP, Bernstein M, et al. Defining and measuring reproductive concers of female cancer survivors. J Nat Cancer Inst Monogr. 2005; (34): 94–98.
 
18.
Czapiński J, Panek T. Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i Jakość Życia Polaków. Warszawa: Drukarnia Braci Grodzickich Sp.J; 2014.
 
19.
Mroczkowska D, Białkowska J. Style radzenia sobie ze stresem jako zmienne determinujące jakość życia młodych dorosłych. Med Og Nauk Zdr. 2014; 20(3): 265–269. Polish.
 
20.
Ogińska – Bulik N, Juczyński Z. Inwentarz Ruminacji o Negatywnym Zdarzeniu – polska adaptacja. Prz Psychol. 2015; 58: 383–400.
 
21.
Ogińska – Bulik N. Negatywne i pozytywne następstwa doświadczonej traumy – rola ruminacji. Psychiatr Psychol Klin. 2016; 16(3): 182–187.
 
22.
Chan MW, Ho SM, Tedeschi RG, Leung CW. The valence of attentional bias and cancer-related rumination in posttraumatic stress and posttraumatic growth among women with breast cancer. Psychooncology. 2011; 20(5): 544–552.
 
23.
Morris BA, Shakespeare-Finch J. Rumination, post-traumatic growth, and distress: structural equation modelling with cancer survivors. Psychooncology 2011; 20: 1176–1183.
 
24.
Soo H, Sherman KA. Rumination, psychological distress and posttraumatic growth in women diagnosed with breast cancer. Psychooncology. 2015; 24(1): 70–79.
 
25.
Michel G, Taylor N, Absolom K, Eiser C. Benefit finding in survivors of childhood cancer and their parents: further empirical support for the Benefit Finding Scale for Children. Child Care Health Dev. 2010; 36(1): 123–129.
 
26.
Ogińska-Bulik N, Ciechomska M. Posttraumatic growth of parents struggling with cancer disease of their child – the role of rumination. Post Psychiatr Neurol. 2016; 25(2): 99–110.
 
27.
Orzechowska A, Talarowska M, Zboralski K, Florkowski A, Gałecki P. Subiektywna ocena objawów i efektów leczenia a natężenie stresu i poziomu lęku wśród pacjentów z wybranymi chorobami skóry i układu pokarmowego. Psych Pol. 2013: XLVII(2):225–237.
 
28.
Kuppermann M, Varner RE, Summitt RL Jr, Learman LA, Ireland C, Vittinghoff E, et al. Ms Research Group. Effect of hysterectomy vs medical treatment on health-related quality of life and sexual functioning: the medicine or surgery (Ms) randomized trial. JAMA. 2004; 291(12): 1447–1455.
 
29.
Hawighorst S, Schoenefuss G, Fusshoeller C, Franz C. Seufert R, Kelleher DK, et al. The physician – patient relationship before cancer treatment: a prospective longitudinal study. Gynecol Oncol. 2004; 94(1): 93–97.
 
30.
Bidzan M, Zielonka-Sujkowska A, Smutek J. Niektóre uwarunkowania samooceny kobiet operowanych z powodu raka szyjki macicy – metoda Wertheima-Meigsa. Psychoonkologia 2001; 8: 57–64.
 
31.
Sevil U, Ertem G, Kavlak O, Coban A. The lonliness level of patients with gynecological cancer. Gynecol Cancer 2006; 16: 472–477.
 
32.
Bayram G, Beji N. Psychosexual adaptation and quality of life after histerectomy. Sex Disabil 2010; 28: 3–13.
 
33.
Janor M, Dimeter A, Monek K. Depression-anxiety disorder in women after hysterectomy – own research. Psychiatr Pol 2001; 5: 771–780.
 
34.
Malur S, Possover M, Michels W, Schneider A. Laparoscopicassisted vaginal versus abdominal surgery in patients with endometrial cancer-a prospective randomized trial. Gynecol Oncol 2001; 80: 239–244.
 
35.
Milanowski A, Bobin L, Maciołek-Blewniewska G. Histerektomia przez pochwę wspomagana laparoskopowo i histerektomia brzuszna – porównanie metod. Prz Ginekol Położ. 2005; 5: 9–14.
 
36.
Stadnicka G, Iwanowicz-Palus G, Mazurek A, Pięta B. Poczucie satysfakcji z życia u pacjentek po histerektomii. Ginekol Pol. 2012; 83: 347–352.
 
37.
Gupta S, Manyonda I. Hysterectomy for benin gynaecological disease. Curr Opin Obstet Gynecol. 2006; 16: 147–153.
 
38.
Kozak J. Quality of life and sense of coherence of women with ovarian cancer. Psychoonkologia. 2002; 6:13–17.
 
39.
Zullo F, Palomba S, Russo T, Falbo A, Costantino M, Tolino A, et al. A prospective randomized comparison between laparoscopic and laparotomic approaches in women with early stage endometrial cancer: a focus on the quality of life. Am J Obstet Gynecol. 2005; 193:1344–1352.
 
40.
Bloch G, Aleamoni L. The Salient Stressor Impact Questionnaire (SSIQ). A measurement of the intensity and chronicity of stress. Assessment 2004; 11(4): 342–360.
 
41.
Fopka-Kowalczyk M. Wsparcie społeczne w chorobie nowotworowej. Psychoonkologia 2013; 4: 156–162.
 
42.
Mitchell AJ, Ferguson DW, Gill J, Paul J, Symonds P. Depression and anxiety in long-term cancer survivors compared with spouses and healthy controls: a systematic review and meta-analysis. Lancet Oncol. 2013; 14(8): 721–32.
 
43.
Matsushita T, Matsushima E, Maruyama M. Psychological state, quality of life, and coping style in patients with digestive cancer. Gen Hosp Psychiatry. 2005; 27(2): 125–132.
 
eISSN:1898-7516
ISSN:1898-2395
Journals System - logo
Scroll to top