REVIEW PAPER
Contemporary nursing: objectives and tasks
 
More details
Hide details
1
Department of Nursing Theory, Faculty of Nursing and Health Science, Skubiszewski Medical University, Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Jolanta Górajek-Jóźwik   

Department of Nursing Theory, Faculty of Nursing and Health Science, Skubiszewski Medical University, Lublin, Poland
 
 
J Pre Clin Clin Res. 2007;1(1):27-29
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objectives, tasks and possibilities of contemporary practically- theoretically oriented nursing is presented, together with consideration of the historical and prognostic context of nursing. The methods of content reflection and critical reflection are used. The general objectives and tasks of contemporary nursing are presented with regard to the mission it has to achieve in society, and the basic variables directly influencing nursing are highlighted. Particular attention is paid to nursing as a scientific discipline, and the meaning of the concept of health for the needs of nursing are shown.
 
REFERENCES (9)
1.
Hutner R: Badania naukowe w pielęgniarstwie. Pielęg i Położ 1975, 6, 11-13.
 
2.
Lenartowicz H: Profesja, w której dopełniają się humanistyczne transakcje. Pielęg i Położ 2001, 10, 5-7.
 
3.
Lenartowicz H: Zagadnienia organizacji pracy pielęgniarskiej. In: Zahradniczek K. (Ed.): Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. Lek. PZWL. Warsaw 2004.
 
4.
Górajek-Jóźwik J: Wprowadzenie do filozofii pielęgniarstwa. In: Górajek- Jóźwik J. (Ed.): Filozofia i teorie pielęgniarstwa. Czelej, Lublin 2007.
 
5.
Wrońska I: Idea i filozofia współczesnego pielęgniarstwa. In: Kawczyńska- Butrym Z. (Ed.): Pielęgniarstwo rodzinne. Teoria i praktyka. CEM. Warsaw 1997.
 
6.
Wiewiórowska M: Humanistyczne teorie działania społecznego. UMCS. Lublin 1988.
 
7.
Bevis EO: Nursing: what it is and how it evolved. In: Bower, FL, Bevis, EO. (Eds.): Fundamentals of Nursing Practice. CV Mosby,St Louis/ Toronto/Londyn 1979.
 
8.
Klamut M: Posłowie. In: Górajek-Jóźwik J: Rahela Hutner – prekursorka i organizatorka systemu doskonalenia i specjalizacji pielęgniarek. Akadem Med. Lublin 2003.
 
9.
Bjorkoe JA: Pomoc dla samopomocy. Instytut Służby Społecznej. Żak. Warsaw 1997.
 
eISSN:1898-7516
ISSN:1898-2395
Journals System - logo
Scroll to top