RESEARCH PAPER
Dysfunction and pain temporomandibular disorder caused by impeded eruption of third mandibular molars
 
More details
Hide details
1
Department of Functional Masticatory Disorders, Medical University Lublin, Poland
 
2
Department of Dental Prosthetics, Medical University, Lublin, Poland
 
3
Independent Unit of Propedeutics of Dental and Maxillofacial Radiology, Medical University, Lublin, Poland
 
4
Department of Mathematics and Medical Biostatistics, Medical University, Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Magdalena Bakalczuk   

Department of Functional Masticatory Disorders,Medical University of Lublin, Karmelicka 7 (SCK), 20-081 Lublin, Poland
 
 
J Pre Clin Clin Res. 2014;8(2):100-102
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
There are reports in literature which indicate the connection between impacted third molars and occurrence of symptoms of craniomandibular dysfunctions and headaches. Objectives. The aim of this study was evaluation of the outcome of patients who reported specific symptoms of craniomandibular dysfunction and had impacted mandibular third molars.

Material and Methods:
The research material consisted of 10 women who reported to the Department of Craniomandibular Disfunctions of the Medical University in Lublin, Poland, with pain and acoustic symptoms in the Temporomandibular joint (TMJ) area. During preliminary therapy, the patients used a silicone occlusal device; ionotherapy was ordered and the patients were recommended to eliminate parafunctions.

Results:
Clicks before treatments were present in 6 patients, after treatment with silicone occlusal device and ionotherapy with Profenid gel in 5 patients, while two years after extraction of the impacted teeth the clicks were no longer present, and differences in the presence of clicks analyses by means of the Q-Cochran test were statistically significant between examinations 1m vs.3 (Q=10.33; p<0.01) and examinations 2 vs.3 (Q=8.40; p<0.05).

Conclusions:
The study showed that extraction of the mandibular third molars can cause regression of some symptoms of craniomandibular disorders.

 
REFERENCES (13)
1.
Litko M, Piórkowska-Skrabucha B, Czelej-Piszcz E. Dysfunkcje narządu żucia u pacjentów poniżej 18 roku życia w materiale Pracowni Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Akademii Medycznej w Lublinie [Dysfunction of the masticatory system in patients aged under 18 in material from the laboratory for Masticatory System Functional Disorders of Lublin Medical University]. Czas Stomatol. 2007; LX(2): 119–127 (in Polish).
 
2.
Kitai N, Takada K, Yasuda Y, Verdonck A, Carels C. Pain and other cardinal TMJ dysfunction symtoms: a longitudinal survey of Japanese female adolescents. J Oral Rehabil. 1997; 24(10): 741–748.
 
3.
Janas A, Grzesiak-Janas G. Występowanie bólu głowy związane z zatrzymanymi trzecimi zębami trzonowymi w szczęce [Occurrence of headache related with third molar teeth retained in the mandible]. Dental Forum 2006; XXXIV(1): 63–65.
 
4.
Szyperska AM, Zielińska K, Janas A. Zatrzymane górne zęby mądrości przyczyna zaburzeń funkcji żucia [Retained upper wisdom teeth as the cause of masticatory function disorders]. Poradnik Stomatologiczny 2009; IX(12): 441–443.
 
5.
Panek H, Mankiewicz M. Wpływ trzecich trzonowców na częstość występowania dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych u młodocianych [Effect of third molar teeth on the frequency of occurrence of temporomandibular joint dysfunction in an under-age population]. PROT STOM. 2005; LV(5): 350–356.
 
6.
Łangowska-Adamczyk H, Drugacz J, Niedzielska I. Zatrzymane trzecie zęby trzonowe w materiale II Katedry I Kliniki Chirurgii Szczękowo- Twarzowej Śl.AM W Katowicach [Retained third molar teeth in material of the Chair and Clinic for Maxillo-Facial Surgery at the Silesian Medical University in Katowice]. Czas Stomatol. 1995; 5: 324–329 (in Polish).
 
7.
Kleinrok M. Bólowe i bezbólowe objawy związane z zaburzeniem czynności układu ruchowego narządu żucia oraz zasady rozpoznawania i leczenia tych zaburzeń [Pain and painless symptoms related with disorders in the motor system of the masticatory organ, principles of diagnosing and treatment of these disorders]. Terapia 2004; 10: 19–27 (in Polish).
 
8.
Romoli M, Cudia G. Cluster hedeache due to an impacted superior wisdom tooth: case report. Headache 1988; 28(2): 135–136.
 
9.
Lunardon M, Barolin G. Odontogenic (contamitant) etiology of headache. Vien Med Wocheschr. 1997; 147(15): 365–368.
 
10.
Huang GJ, Rue TC. Thrid molar extraction as a risk factor for temporomandibular disorder. J Am Dent Assoc. 2006; 137(11): 1547–1554.
 
11.
Huang GJ, Le Resche L, Critchlow CW, Martin MD, Drangsholt MT. Risk factors for diagnostic subgroups of painful temporomandibular disorders (TMD). J Dent Res. 2002;81: 284–288.
 
12.
Grzesiak-Janas G, Ratajek-Gruda M, Janas A. Całkowicie zatrzymane trzecie trzonowce w materiale własnym [Totally retained third molars based on own material]. Dental Forum 2007; XXXV(1): 27–30 (in Polish).
 
13.
Lewandowski L, Wybieralski J. Występowanie otalgii dentogennej i stomatogennej w chorobach zębów jamy ustnej i szczęk [Occurrence of dentogenic and stomatogenic otalgia in dental diseases of the oral cavity and jaws]. Otolaryng Pol. 1982; XXXVI(506): 301–304 (in Polish).
 
eISSN:1898-7516
ISSN:1898-2395
Journals System - logo
Scroll to top