CASE REPORT
Patient care after heart and kidney transplantation – case report
 
More details
Hide details
1
Chair and Department of Family Medicine, Medical University, Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Andrzej Brzozowski   

Chair and Department of Family Medicine, Medical University, Lublin, Poland
 
 
J Pre Clin Clin Res. 2014;8(1):1-2
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A patient after vascularized organ transplantation requires especially attentive medical care because of the risk of rejection of the transplant, the necessity for monitoring immunosuppressive therapy, and increased susceptibility to infection during this treatment. Due to the progress in transplantation medicine the number of patients after organ transplantation (heart, kidneys, liver, lungs) increases every year, and becomes a great challenge for medical specialists, and increasingly more often for specialists in family medicine. It is important that physicians should be adequately prepared to cover this group of patients with care.
 
REFERENCES (14)
1.
Cepuch G, Kordek-Górska P, Krzeczowska B. Poczucie sensu życia i jego jakość u młodocianych po przeszczepie serca. Family Medicine & Primary Care Review 2011; 13, 3: 405–407 (in Polish).
 
2.
Zalecenia dotyczące leczenia immunosupresyjnego po przeszczepieniu narządów unaczynionych. Opracowane przez Zespół ds. Leczenia ImmunosupresyjnegoKrajowej Rady Transplantacyjnej, Polskie Towarzystwo Transplantacyjne i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Transplantologii Klinicznej. Redaktorzy: Prof. Wojciech Rowiński, Prof. Magdalena Durlik. Warszawa, październik 2006 (in Polish).
 
3.
Tai E, Chapman JR. Opieka nad chorymi z przeszczepioną nerką – główne przesłania wytycznych KDIGO. Medycyna Praktyczna 2010; nr 8 (in Polish).
 
4.
Radzikowska E. Zapalenia płuc w immunosupresji – ogólne problemy kliniczne. Pneumonol. Alergol. Pol. 2010; 78, 3: 236–243 (in Polish).
 
5.
Gołębiewska J, Dębska-Ślizień A, Rutkowski B. Zakażenia układu moczowego u pacjentów po transplantacji nerki. Forum Nefrologiczne 2011; tom 4, nr 2, 110–118 (in Polish).
 
6.
Durlik M. Zakażenie wirusem cytomegalii u biorców przeszczepów narządowych. Nefrol. Dial. Pol. 2009; 13, 157–163 (in Polish).
 
7.
Stefańska I, Dzieciątkowski T, Młynarczyk G. Zakażenia ortomyksowirusami u osób z zaburzeniami odporności. Post. Mikrobiol. 2012; 51,2: 99–108 (in Polish).
 
8.
Rynans S, Dzieciątkowski T, Młynarczyk G. Zakażenia ludzkimi poliomawirusami osób poddanych immunosupresji. Post. Mikrobiol. 2011; 50,3: 191–199 (in Polish).
 
9.
Trzmiel D, Krauze E, Wyględowska-Kania M, Więcek A, Brzezińska- Wcisło L. Zakażenia grzybicze i drożdżakowe skóry u chorych po przeszczepie nerki. Dermatologia Kliniczna 2005; 7(4): 195–197 (in Polish).
 
10.
Białobrzeska B. Cukrzyca potransplantacyjna u biorców przeszczepu nerki – rola pielęgniarki w kompleksowej opiece nad pacjentem. Forum Nefrologiczne 2010; vol. 3, no 4: 311–316 (in Polish).
 
11.
Olczak-Kowalczyk D, Bedra B, Śmirska E, Pawłowska J, Grenda R: Zmiany w jamie ustnej u pacjentów po transplantacji narządów unaczynionych w zależności od rodzaju stosowanej immunosupresji – badanie pilotażowe. Czas. Stomatol. 2006; LIX,11: 759–768 (in Polish).
 
12.
Olczak-Kowalczyk D. Dental care of patients before and after liver or kidney transplantation. J Stoma 2011; 64, 1–2: 67–83.
 
13.
Karst J, Konopka L. Poprzeszczepowa choroba limfoproliferacyjna. Onkol. Pol. 2005; 8, 4: 209–216 (in Polish).
 
14.
Płużański A, Badurak P, Krzakowski M. Nowotwory po przeszczepieniu narządów. Onkologia w Praktyce Klinicznej 2010, tom 6, nr 2; 53–61. E. 11 (in Polish).
 
eISSN:1898-7516
ISSN:1898-2395
Journals System - logo
Scroll to top