RESEARCH PAPER
Factors affecting influenza vaccination decisions in patients with cardiovascular diseases – selected aspects of research
 
More details
Hide details
1
Medical University, Białystok, Poland
 
2
Medical University, Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Agnieszka Katarzyna Choińska   

Medical University, Białystok, Poland
 
 
J Pre Clin Clin Res. 2019;13(1):19-25
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
The article aims to presenting the factors that affect decision-making about vaccination against human influenza among a group of patients with cardiovascular diseases. An additional aim is to determined whether there are differences between the groups of patients involving medical and socio-organizational factors.

Material and methods:
Pilot studies were carried out in a Cardiology Clinic in a non-public healthcare institution in Białystok, northeast Poland, in 2018. The research tool was an independently designed 8-question questionnaire. A comparison was made between the groups distinguished during the study: patients revaccinated regularly, not vaccinated at all, and those who were vaccinated once, but refused to continue.

Results:
The questionnaire was answered by 71 respondents. The major medical conditions the patients included: “recurrent viral infections” (73.2%), “all influenza symptoms intensified” (64.8%), and “the number of cases per year” (81.7%). Among the social factors, the following were the most significant: “media information” (69%), “vaccination among friends and family” (69%), “information received from a doctor” (64%), as well as “knowledge about influenza” (74%).

Conclusions:
The groups of respondents varied significantly in their chosen decision-making factors. The regularly revaccinated pointed out a bigger significance and quantity of factors motivating for vaccination, compared to other patients. The respondents who have never been vaccinated gave a higher rank to the reasons for not doing so, compared to patients who refused to revaccinate.

 
REFERENCES (22)
1.
Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, B. Wojtynia, P. Goryński (red) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Warszawa 2016: 235–243.
 
2.
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 roku. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2017.
 
4.
 
5.
Daisuke M, Masako S, Kotaro O, Nagato K., Isao W, Yoshiyuki W. Factorsassociated with influenza vaccination status of residents of ruralcommunity in Japan. BMC Public Health. 2011; (11): 149. 6.
 
6.
Gorczyca-Michta I, Wożakowska-Kapłon B. Grypa a choroby układu sercowo-naczyniowego, Kardiologia Polska. 2010; 68(10): 1168–1171.
 
7.
Udell JA, Zawi R, Bhatt DL, et al. Association between influenza vaccination and cardiovascular outcomes in high-risk patients: a metaanalysis. JAMA, 2013; (310): 1711–720.
 
8.
Piepoli M.F, et al. Wytyczne ESC dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej w 2016 roku. Kardiologia Polska. 2016; 74(9): 821–936.
 
9.
Martinkowa J, Kabatova O, Putekova S. Factors affecting seniors’ attitudes to vaccination against influenza. Kontakt. 2017; (19): 24–28. 10.
 
10.
Nagata JM,Hernandes-Ramos I, Kurup AS, Albrecht D, VivasTprrealba C, Franco-Paredes C, Social determinant of health and seasonal influenza vaccination in adults>65 years: a systematic review of qualitative and quantitative data, BMC Public Health 2011; (13): 388.
 
11.
Szczerbińska K, Barańska I, Brzyski P, Ocetkiewicz T, Kurowska I, Wiedza, przekonania i zachowania osób starszych wobec szczepień ochronnych zalecanych w starszym wieku, Gerontologia Polska. 2014; (2): 51–61. 12.
 
12.
Centrum Badania Opinii Społecznej. Komunikat z badań. Stosunek do szczepień przeciwko grypie. Warszawa 2013.
 
13.
Piątkowski W (red), Zdrowie – choroba – społeczeństwo. Studia z socjologii medycyny, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 
14.
Taranowicz I. Między racjonalnością modelu profesjonalnego a racjonalnością laicką. Wyzwania socjologii medycyny. [w:] Ostrowska A, Skrzypek M, (red) Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza. Nurty badawcze i najważniejsze osiągnięcia, perspektywy rozwoju. Wydawnictwo IFiS PAN. Warszawa 2015.s.131n.
 
15.
Heszen I, Zmienność wymiarów zdrowia na przestrzeni życia człowieka, [w:] Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby, (red.) D Kubacka-Jasiecka, T Ostrowski,. Wydawnictwo UJ, Kraków 2005: 21–37.
 
16.
Poland GA. Valuing Influenza Vaccine: Medical, Economic, and SocialBenefits, Clinical Infectious Diseases. 2009; (48): 299–301.
 
17.
Promocja zdrowia dla osób starszych. Podręcznik dla promotorów zdrowia (red.) S. Golinowska. Wydawnictwo Naukowe Scholaris. Warszawa 2017: 13–25, 137, 189.
 
18.
Frobert O, Gotberg M, Angeras O, i in. Design and rationale for the Influenza vaccination After Myocardial Infarction (IAMI) trial. A registry-based randomized clinical trial, American Heart Journal 2017; (189): 94–102.
 
19.
Asghar Z, Coupland C, Siriwardena N. Influenza vaccination and risk of stroke: selfcontrolledcase – seriesstudy, Vaccine. 2015; (33): 5458–5463.
 
20.
Chiang MH, Wu HH, Shih CJ, Chen YT, Kuo SC, Chen TL. Association between influenza vaccination and reduced risks of major dverse cardiovascularevents in elderly patients.American Heart Journal. 2017; (193): 1–7.
 
21.
Iwanowicz E. „HealthLiteracy” jako jedno ze współczesnych wyzwań zdrowia publicznego, Medycyna Pracy. 2009; 60(5): 427–437.
 
22.
Piątkowski W (red). Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010.
 
eISSN:1898-7516
ISSN:1898-2395
Journals System - logo
Scroll to top