RESEARCH PAPER
Exposure of children to food advertising on Polish television
 
More details
Hide details
1
Faculty of Medicine University of Rzeszow, Poland
 
 
Corresponding author
Edyta Łuszczki   

Faculty of Medicine, University of Rzeszow, Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, Poland
 
 
J Pre Clin Clin Res. 2015;9(1):36-43
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Food and drinks high in fat, sugar and salt (HFSS), high-calorie meals and sedentary lifestyle are the main factors contributing to the emergence of overweight and obesity. A significant role in the promotion of unhealthy foods is played by contemporary media.

Aim:
The aim of the study was a quantitative analysis of all the advertisements broadcast on television stations regarding the promotion of food products.

Material and Methods:
The study included three television stations: Telewizja Polska SA – TVP1, Polsat and Cartoon Network. Advertisements were classified according to destination due to age and structure of advertising for children. Advertising for children was defined as that displayed before, during and after TV programmes targeted at children from aged 1–12 years, while adult ads were included in the rest of TV programmes targeted at older viewers.

Results:
The average commercials time aimed at children is from 41 minutes 11 seconds per day on the Cartoon Network channel, to even 1 h 53 minutes 17 seconds on channel TVP 1. On TVP1, the advertising time was almost identical for children and adults, while on Polsat television, the advertising time for adults was twice as long than that for the children. On TV1, food advertising accounted for 22% of all advertising directed at children. In Polsat advertising food products targeted at children accounted for 35% of all advertisements directed to children. Public television (TVP1) time for advertising food spots attained, respectively: for children 24 min 42 sec and for adults 28 min 15 sec, while POLSAT attained: for children 24 min 41 sec and for adults 57 min 55 sec.

Conclusions:
A worrying phenomenon is the similar time of advertising broadcast by commercial and by public television – nearly five hours of advertising a day. The advertising structure for children does not differ from the structure of advertising for adults. For some television stations, it happens that up to half of all advertising directed at children concerns food products.

 
REFERENCES (41)
1.
Małecka-Tendera E, Socha P. Otyłość u dzieci i młodzieży. Warszawa, Centrum Zdrowia Dziecka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2011 (in Polish).
 
2.
Pyrżak B. Wpływ wybranych czynników genetycznych i środowiskowych na rozwój otyłości i zaburzeń metabolicznych u dzieci. Praca habilitacyjna. Warszawa, Akademia Medyczna w Warszawie, 2008 (in Polish).
 
3.
Tatoń J, Czech A, Bernas M. Otyłość Zespół metaboliczny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007 (in Polish).
 
4.
Obuchowicz A. Epidemiologia nadwagi i otyłości – narastającego problemu zdrowotnego w populacji dzieci i młodzieży. Endokrynologia. Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2005; 1(3): 9–12 (in Polish).
 
5.
Barg E, Chmielarska J, Lewczuk K. Otyłość u dzieci i młodzieży – narastający problem dla lekarzy rodzinnych w XXI wieku. Pediatria 2007; 10: 16–22(in Polish).
 
6.
Mazur A. Dynamika i czynniki ryzyka występowania nadwagi i otyłości u dzieci w wieku szkolnym. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009 (in Polish).
 
7.
Mazur A. Epidemiologia nadwagi i otyłości u dzieci na świecie, w Europie i w Polsce. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie 2011; 2: 158–163 (in Polish).
 
8.
Obuchowicz A, Kniażewska M, Pietrzak J, Świętochowska-Chechlińska A. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży. Lekarz 2005; 7–8: 50–54 (in Polish).
 
9.
Hastings G, McDermott L, Angus K, et al. The Extent, Nature and Effects of Food Promotion to Children: A Review of the Evidence Technical Paper prepared for the World Health Organization. United Kingdom, WHO, Institute for Social Marketing, University of Stirling & The Open University, 2006.
 
10.
Rodd HD, Patel V. Content analysis of children’s television advertising in relation to dental health. Br Dent J. 2005; 199(11): 710–712.
 
11.
Hattersley L, Kelly B, King L. Food Advertising on Sydney Commercial Television: The Extent and Nature of Children’s Exposure 2006–2007. Sydney, Australia: New South Wales Centre for Overweight and Obesity; 2007.
 
12.
Byrd-Bredbenner C. Saturday morning children’s television advertising: a longitudinal content analysis. Fam Consum Sci Res J. 2002; 30(3): 382–403.
 
13.
Kelly B, Halford JC, Boyland EJ, et al. Television food advertising to children: a global perspective. Am J Public Health. 2010; 100(9): 1730–1736.
 
14.
Harris JL, Bargh JA. Television viewing and unhealthy diet: implications for children and media interventions. Health Commun. 2009; 24(7): 660–673.
 
15.
World Health Organization 2010. Set of recommendations on the marketing of foods and non-alcoholic beverages to children. World Health Organization http://www.who.int/dietphysica... publications/recsmarketing/en/index.html (access: 2011.07.25).
 
16.
Kelly B, King L, Baur L, Rayner M, et al. Monitoring food and non-alcoholic beverage promotions to children. Obes Rev. 2013; 14(Suppl 1): 59–69.
 
17.
Mazur A, Klimek K, Małecka-Tendera E. Czynniki ryzyka występowania otyłości u dzieci szkolnych w województwie podkarpackim. Endokrynologia. Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2011;7(3): 157–166 (in Polish).
 
18.
Stankiewicz M, Pieszko M, Śliwińska A, et al. Występowanie nadwagi i otyłości oraz wiedza i zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży małych miast i wsi – wyniki badania Polskiego Projektu 400 Miast. Endokrynologia. Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2010; 6(2): 59–66 (in Polish).
 
19.
Boyland EJ, Halford JC. Television advertising and branding. Effects on eating behaviour and food preferences in children. Appetite 2013; 62: 236–241.
 
20.
Halford JC, Boyland EJ, Cooper GD, et al. Children’s food preferences: effects of weight status, food type, branding and television food advertisements (commercials). Int J Pediatr Obes. 2008; 3(1): 31–38.
 
21.
Boyland EJ, Harrold JA, Kirkham TC, Corker C, Cuddy J, Evans D, Dovey TM, Lawton CL, Blundell JE, -Halford JC. Food commercials increase preference for energy-dense foods, particularly in children who watch more television. Pediatrics. 2011; 128(1): 93–100.
 
22.
Gwozdz W, Reisch LA. IDEFICS Consortium., Instruments for analysing the influence of advertising on children’s food choices. Int J Obes (Lond). 2011; 35(Suppl. 1): 137–143.
 
23.
Reisch LA, Gwozdz W, Barba G, De Henauw S, Lascorz N, Pigeot I. Experimental evidence on the impact of food advertising on children’s knowledge about and preferences for healthful food. J Obes. 2013; 2013: 408–582.
 
24.
Waśkiewicz A, Słońska Z, Drygas W. Czy zachowania zdrowotne polskich nastolatków mogą sprzyjać powstawaniu nadwagi i otyłości? Roczn. PZH 2009; 60(4): 341–345 (in Polish).
 
25.
Szczygieł B. Leczenie żywieniowe. Medycyna Praktyczna – Chirurgia 2008; 2: 57–62 (in Polish).
 
26.
Jodkowska M, Tabak I, Oblacińska A, Stalmach M. Sedentary behaviour 13-years-olds and its association with selected health behaviours, parenting practices and body mass. Med Wieku Rozwoj. 2013; 17(2): 165–173.
 
27.
Reisch LA, Gwozdz W, Barba G, Henauw SD, Lascorz N, Pigeot I. Experimental Evidence on the Impact of Food Advertising on Children’s Knowledge about and Preferences for Healthful Food. J Obes. 2013; 2013: 408–582.
 
28.
Harris JL, Bargh JA. Television viewing and unhealthy diet: implications for children and media interventions. Health Communication. 2009; 24(7): 660–673.
 
29.
Desrochers DM, Holt DJ. Children’s exposure to television advertising: implications for childhood obesity. Journal of Public Policy and Marketing 2007; 26(2): 182–201.
 
30.
Halford JC, Gillespie J, Brown V, Pontin EE, Dovey TM. Effect of television advertisements for foods on food consumption in children. Appetite 2004; 42(2): 221–225.
 
31.
Hingle M, Kunkel D. Childhood obesity and the media. Pediatr Clin North Am. 2012; 59(3): 677–692.
 
32.
Grier SA, Mensinger J, Huang SH, Kumanyika SK, and Stettler N. Fast-food marketing and children’s fast-food consumption: Exploring parents’ influences in an ethnically diverse sample. American Marketing Association 2007; 26(2): 221–235.
 
33.
Mazur A, Szymanik I, Matusik P, Małecka-Tendera E. Rola reklam w powstawaniu otyłości u dzieci i młodzieży. Endokrynologia. Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2006; 2(1): 18–21 (in Polish).
 
34.
American Academy of Pediatrics. Committee on Public Education. Pediatrics 2001; 107(2): 423–426.
 
35.
Kułaga Z, Barwicka K. Reklama środowiskiem dziecka – przegląd badań i danych dotyczących wpływu reklamy na zdrowie dziecka. Probl. Hig Epidemiol. 2008; 89(1): 120–127 (in Polish).
 
36.
Kułaga Z, Barwicka K. Związek między reklamą żywności a nasileniem występowania nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży. Standardy Medyczne 2007; 4: 245–250 (in Polish).
 
37.
Veerman JL, Van Beeck EF, Barendregt JJ, Mackenbach JP. By how much would limiting TV food advertising reduce childhood obesity? Eur J Public Health. 2009 19(4): 365–369.
 
38.
Veerman JL, Van Beeck EF, Barendregt JJ, Mackenbach JP. By how much would limiting TV food advertising reduce childhood obesity? Eur J Public Health. 2009 19(4): 365–370.
 
39.
Jarosz M. Działania prowadzone w Polsce na rzecz zwalczania nadwagi i otyłości. Warszawa 2009, II Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Szczecin, 15–17 października 2009 (in Polish).
 
40.
Pediatrics. Official Journal of the American academy of Pediatrics. Children, Adolescents, and Advertising. Committee on Communications. Pediatrics 2006; 118: 2563.
 
41.
Scarborough P, Payne C, Agu CG, et al. How important is the choice of the nutrient profile model used to regulate broadcast advertising of foods to children? A comparison using a targeted data set. Eur J Clin Nutr. 2013; 67(8): 815–820.
 
eISSN:1898-7516
ISSN:1898-2395
Journals System - logo
Scroll to top