RESEARCH PAPER
Analysis of the impact of education level on the sense of coherence and opinion concerning carrying out preventive vaccination
 
More details
Hide details
1
Department of Applied Psychology, Medical University of Lublin, Poland
 
2
Independent Epidemiology Unit, Medical University of Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Katarzyna Sidor   

Department of Applied Psychology, Medical University of Lublin, Chodźki 15 (Hala Sportowa), 20-093 Lublin, Poland
 
 
J Pre Clin Clin Res. 2015;9(1):44-47
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Nowadays, preventive vaccination is still the most effective method of countering and combating infectious diseases.

Objective:
The objective of the present study was to take into consideration the education of the respondents while learning about their views and attitudes towards both compulsory and recommended preventive vaccination in Poland.

Material and Methods:
An interview survey was conducted among 370 respondents – students and young parents residing in the Lublin province of eastern Poland. The research tools were an authors’ questionnaire and a Life Orientation Questionnaire (SOS-29).

Results:
The majority of respondents with secondary education (77.40%), undergraduate education (63.71%), and graduate education (55.07%) stated that sometimes preventive vaccination may have life-threatening consequences. A very small percentage of both groups of respondents with secondary and undergraduate education expressed the opinion that such situations often happen (1.69% vs. 1.61%), but this opinion was not shared by any of the respondents with graduate education. Analyzing the dependency between the sense of coherence and one’s level of education, a significant difference between the respondents with secondary education and undergraduate education was observed. Although differences between respondents with graduate education and respondents with undergraduate education existed, they were not very significant.

Conclusions:
The educational background of the respondents has an impact on their opinions on preventive vaccination. The great majority of respondents believed that vaccination is necessary in order to avoid many dangerous diseases. Respondents with graduate education evaluated preventive vaccination in a positive or a very positive way. The subjects differed in their global sense of coherence together with its components. The general sense of coherence stood at an average level, with the mean of 129.02 points. The highest results were obtained by the respondents in the area of resourcefulness, which is a belief that they had at their disposal remedial resources, including preventive vaccination.

 
REFERENCES (16)
1.
Dolińska-Zygmunt G. Orientacja autogeniczna w problematyce zdrowotnej. Model Antonowskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis 1996; 1818: 22 (in Polish).
 
2.
Antonovsky A. Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Warszawa, Wydawnictwo Instytut Psychiatrii i Neurologii; 2005: 30–35 (in Polish).
 
3.
Kurowska K, Płachecka E. Poczucie koherencji a stan posiadanej wiedzy o chorobie u osób z rozpoznaniem łuszczycy. Nowiny Lekarskie 2010; 79(6): 445–450 (in Polish).
 
4.
Skowron W. Poczucie koherencji pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19(4): 520–524 (in Polish).
 
5.
Magdzik W. Historia Uodpornienia sztucznego. W: Wakcynologia. Magdzik W, Naruszewicz-Lesiuk D, Zieliński A. Historia Uodpornienia sztucznego. Bielsko-Biała, Wyd. Alfa Medica Press; 2005: 20–25 (in Polish).
 
6.
http://dziennikmz.mz.gov.pl/ac... (in Polish) (access: 2015.01.22).
 
7.
Kęcka K, Brodowski J. Najczęstsze niepożądane odczyny poszczepienne po zastosowaniu szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyce w latach 2005–2010. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93(3): 593–598 (in Polish).
 
8.
Dymek- Skoczyńska A, Stanisławska J, Drozd E, i wsp. Szczepienia przeciw grypie u osób w wieku podeszłym – czynniki determinujące decyzję pacjentów. Nowiny Lekarskie 2012; 81(1): 21–25 (in Polish).
 
9.
Hubicki L, Czech E, Kowalska M, i wsp. Szczepienia ochronne dzieci w rodzinach o różnym stanie społeczno-ekonomicznym w Bytomiu. Przegl Epidemiol. 2004; 58: 713–723 (in Polish).
 
10.
Kochman D, Rudzińska T. Znaczenie edukacji rodziców w kontekście szczepień. Probl Pielęg. 2008; 16: 163–172 (in Polish).
 
11.
Trojanowska A, Emeryk A, Wilczek M. Wiedza kobiet w okresie ciąży na temat szczepień ochronnych u dzieci. Med Og Nauk Zdr. 2012; 18(3): 186–188 (in Polish).
 
12.
Rogalska J, Agustynowicz E, Gzyl A, i wsp. Źródła informacji oraz wiedza rodziców na temat szczepień ochronnych w Polsce. Przegl Epidemiol. 2010; 64: 83–90 (in Polish).
 
13.
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL... (in Polish) (access: 2015.01.22).
 
14.
http://www.pzh.gov.pl/oldpage/... (in Polish) (access: 2015.01.22).
 
15.
Kurowska K, Kubiak A. Poczucie koherencji a stan posiadanej wiedzy o schorzeniu u pacjentów po przebytym ostrym zespole wieńcowym. Folia Cardiologica Excerpta 2012; 7(2): 78–83 (in Polish).
 
16.
Kurowska K, Jończyk J. Poczucie koherencji (SOC) a stan posiadanej wiedzy o chorobie u osób z rozpoznaniem przewlekłej niewydolności żylnej. Nowiny Lekarskie 2009; 78: 30–34 (in Polish).
 
eISSN:1898-7516
ISSN:1898-2395
Journals System - logo
Scroll to top