RESEARCH PAPER
Acute poisonings with non-commercial alcohol
 
More details
Hide details
1
Clinic for Internal, Occupational Diseases and Toxicology, Institute of Agricultural Medicine, Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Zdzisław Brzeski   

Institute of Agricultural Medicine, Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, Poland
 
 
J Pre Clin Clin Res. 2007;1(1):96-97
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Poisonings with alcohol of unknown origin in the material presented were of a medium severe course, and concerned relatively young people who were sometimes addicted to alcohol. These poisonings were accompanied by toxic kidney and liver impairment. All cases of poisonings took a favourable course. A few patients who reported for catamnesic examination had slight maintaining enzymatic changes in the liver, with a normal levels of other measurable indicators of poisoning.
 
REFERENCES (11)
1.
Brzeski Z, Schabowski J, Brzeziński K: Alkohole niewiadomego pochodzenia jako problem diagnostyczno-kliniczny. Medycyna Ogólna 2004, 10(1-2), 162-169. Brzeski Z, Bienia A: Alkohol jako czynnik suicidalny w ostrych zatruciach lekami. Medycyna Ogólna 2004, 10(1-2), 155-161.
 
2.
Schabowski J, Brzeski Z, Brzeziński K: Zatrucia alkoholem w praktyce Oddziału Toksykologii Klinicznej Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Medycyna Ogólna 2004, 10(1-2), 155-161.
 
3.
Włoch K: Rola lekarza rodzinnego w rozpoznawaniu przyczyn i nadużywania alkoholu przez pacjentów. Zdrowie Publiczne 2003, 113, 19-22.
 
4.
Pach J, Kowal A, Filipecka E, Kroch S: Alkohol jako przyczyna hospitalizacji w Klinice Toksykologii Collegium Medium UJ i Oddziale Detoksykacji Szpitala Specjalistycznego w Krakowie. Przegląd Lekarski 2001, 58(4), 258-262.
 
5.
Chodorowski Z, Sein Anand J, Kujawska H, Wiśniewski M, Ciechanowicz R: Wybrane aspekty kliniczne ostrego zatrucia alkoholem etylowym. Przegląd Lekarski 2004, 61(4), 314-316.
 
6.
Brzeziński K, Schabowski J, Brzeski Z: Intensywna terapia pacjentów zatrutych alkoholem. Medycyna Ogólna 2004, 10(1-2), 170-178.
 
7.
Brzeski, Sodolski: Biochemiczne następstwa ostrych zatruć niektórymi ksenobiotykami o działaniu hepato-, kardio i nefrotoksycznym. Przegląd Lekarski 2006, 63(6), 521-524.
 
8.
Handson Ph: Leczenie etanolem zatruć toksycznymi alkoholami-wady i objawy uboczne. Przegląd Lekarski 2002, 59(4) 396-397.
 
9.
Kołaciński Z, Rusiński P: Działanie biologiczne i toksyczne etanolu, diagnostyka i leczenie zatruć. Przegląd Lekarski 2003, 60(4), 218- 222.
 
10.
Krenova M, Pelciova D: Równoczesne zatrucie glikolem etylenowym i etanolem – przebieg kliniczny zatruć. Przegląd Lekarski 2005, 62(6), 508-510.
 
11.
Węgrzynek I, Żulikowska E, Pach D, Szczepański W: Stan czynnościowy i morfologiczny wątroby u osób ostro zatrutych alkoholem i przewlekle od niego uzależnionych. Przegląd Lekarski 2004, 61(4), 229-234.
 
eISSN:1898-7516
ISSN:1898-2395
Journals System - logo
Scroll to top