RESEARCH PAPER
Factors affecting influenza vaccination decisions in patients with cardiovascular diseases – selected aspects of research
 
More details
Hide details
1
Medical University, Białystok, Poland
2
Medical University, Lublin, Poland
CORRESPONDING AUTHOR
Agnieszka Katarzyna Choińska   

Medical University, Białystok, Poland
 
J Pre Clin Clin Res. 2019;13(1):19–25
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
The article aims to presenting the factors that affect decision-making about vaccination against human influenza among a group of patients with cardiovascular diseases. An additional aim is to determined whether there are differences between the groups of patients involving medical and socio-organizational factors.

Material and methods:
Pilot studies were carried out in a Cardiology Clinic in a non-public healthcare institution in Białystok, northeast Poland, in 2018. The research tool was an independently designed 8-question questionnaire. A comparison was made between the groups distinguished during the study: patients revaccinated regularly, not vaccinated at all, and those who were vaccinated once, but refused to continue.

Results:
The questionnaire was answered by 71 respondents. The major medical conditions the patients included: “recurrent viral infections” (73.2%), “all influenza symptoms intensified” (64.8%), and “the number of cases per year” (81.7%). Among the social factors, the following were the most significant: “media information” (69%), “vaccination among friends and family” (69%), “information received from a doctor” (64%), as well as “knowledge about influenza” (74%).

Conclusions:
The groups of respondents varied significantly in their chosen decision-making factors. The regularly revaccinated pointed out a bigger significance and quantity of factors motivating for vaccination, compared to other patients. The respondents who have never been vaccinated gave a higher rank to the reasons for not doing so, compared to patients who refused to revaccinate.

 
REFERENCES (22)
1.
Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, B. Wojtynia, P. Goryński (red) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Warszawa 2016: 235–243.
 
2.
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 roku. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2017.
 
4.
https://www.mpz.mz.gov.pl/mapy... mapy-dla30-grup-chorob/.
 
5.
Daisuke M, Masako S, Kotaro O, Nagato K., Isao W, Yoshiyuki W. Factorsassociated with influenza vaccination status of residents of ruralcommunity in Japan. BMC Public Health. 2011; (11): 149. 6.
 
6.
Gorczyca-Michta I, Wożakowska-Kapłon B. Grypa a choroby układu sercowo-naczyniowego, Kardiologia Polska. 2010; 68(10): 1168–1171.
 
7.
Udell JA, Zawi R, Bhatt DL, et al. Association between influenza vaccination and cardiovascular outcomes in high-risk patients: a metaanalysis. JAMA, 2013; (310): 1711–720.
 
8.
Piepoli M.F, et al. Wytyczne ESC dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej w 2016 roku. Kardiologia Polska. 2016; 74(9): 821–936.
 
9.
Martinkowa J, Kabatova O, Putekova S. Factors affecting seniors’ attitudes to vaccination against influenza. Kontakt. 2017; (19): 24–28. 10.
 
10.
Nagata JM,Hernandes-Ramos I, Kurup AS, Albrecht D, VivasTprrealba C, Franco-Paredes C, Social determinant of health and seasonal influenza vaccination in adults>65 years: a systematic review of qualitative and quantitative data, BMC Public Health 2011; (13): 388.
 
11.
Szczerbińska K, Barańska I, Brzyski P, Ocetkiewicz T, Kurowska I, Wiedza, przekonania i zachowania osób starszych wobec szczepień ochronnych zalecanych w starszym wieku, Gerontologia Polska. 2014; (2): 51–61. 12.
 
12.
Centrum Badania Opinii Społecznej. Komunikat z badań. Stosunek do szczepień przeciwko grypie. Warszawa 2013.
 
13.
Piątkowski W (red), Zdrowie – choroba – społeczeństwo. Studia z socjologii medycyny, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 
14.
Taranowicz I. Między racjonalnością modelu profesjonalnego a racjonalnością laicką. Wyzwania socjologii medycyny. [w:] Ostrowska A, Skrzypek M, (red) Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza. Nurty badawcze i najważniejsze osiągnięcia, perspektywy rozwoju. Wydawnictwo IFiS PAN. Warszawa 2015.s.131n.
 
15.
Heszen I, Zmienność wymiarów zdrowia na przestrzeni życia człowieka, [w:] Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby, (red.) D Kubacka-Jasiecka, T Ostrowski,. Wydawnictwo UJ, Kraków 2005: 21–37.
 
16.
Poland GA. Valuing Influenza Vaccine: Medical, Economic, and SocialBenefits, Clinical Infectious Diseases. 2009; (48): 299–301.
 
17.
Promocja zdrowia dla osób starszych. Podręcznik dla promotorów zdrowia (red.) S. Golinowska. Wydawnictwo Naukowe Scholaris. Warszawa 2017: 13–25, 137, 189.
 
18.
Frobert O, Gotberg M, Angeras O, i in. Design and rationale for the Influenza vaccination After Myocardial Infarction (IAMI) trial. A registry-based randomized clinical trial, American Heart Journal 2017; (189): 94–102.
 
19.
Asghar Z, Coupland C, Siriwardena N. Influenza vaccination and risk of stroke: selfcontrolledcase – seriesstudy, Vaccine. 2015; (33): 5458–5463.
 
20.
Chiang MH, Wu HH, Shih CJ, Chen YT, Kuo SC, Chen TL. Association between influenza vaccination and reduced risks of major dverse cardiovascularevents in elderly patients.American Heart Journal. 2017; (193): 1–7.
 
21.
Iwanowicz E. „HealthLiteracy” jako jedno ze współczesnych wyzwań zdrowia publicznego, Medycyna Pracy. 2009; 60(5): 427–437.
 
22.
Piątkowski W (red). Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010.
 
eISSN:1898-7516
ISSN:1898-2395