RESEARCH PAPER
Occurrence of arterial hypertension among adult population in eastern Poland
 
More details
Hide details
1
epartment for Post-Graduate Education, Institute of Agricultural Medicine, Lublin, Poland
 
2
Laboratory for Functional Diagnostics, Institute of Agricultural Medicine, Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Lech Panasiuk   

Department for Post-Graduate Education, Institute of Agricultural Medicine, Jaczewskiego 2, 20-950 Lublin, Poland.
 
 
J Pre Clin Clin Res. 2009;3(2):99-102
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the study was evaluation of the frequency of occurrence of arterial hypertension among the adult population in the Lublin Region of eastern Poland, and the relationship between the occurrence of arterial hypertension and age, gender, place of residence, and occupation performed. The study covered a random sample of 3,876 inhabitants: 2,386 females and 1,490 males, mean age 51.6. Arterial hypertension was diagnosed in 39.42% of the total number of the population examined. Arterial hypertension was more frequently observed in females (41.70%) than among males (35.77%). The number of people with arterial hypertension increased with age. Arterial hypertension was more frequently noted among farmers, compared to those who performed non-agricultural occupations. No statistically significant relationship was observed between the occurrence of arterial hypertension and the place of residence of the population examined.
 
REFERENCES (16)
1.
Lewington S, Clarke R, Qizilbashi N: Age-specifi c relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective study. Lancet 2002, 360, 1903-1913.
 
2.
MacMahon S, Peto R, Butler J: Blood pressure, stroke, and coronary heart disease. Part 1. Prolonged diff erences in blood pressure: prospective observational studies corrected for the regression dilution bias. Lancet 1990, 335, 765-774.
 
3.
World Health Organization (WHO). Heath for all database (HFA-DB). WHO Regional Offi ce for Europe, Copenhagen 2007. http://www.euro. who.int/hfadb.
 
4.
Zdrojewski T, Wyrzykowski B, Szczech R, Wierucki Ł, Naruszewicz M, Narkiewicz K, Zarzeczna-Baran M; Steering Committees of Programmes NATPOL PLUS, SMS, Polish 400-CITIES Project. Epidemiology and prevention of arterial hypertension in Poland. Blood Press 2005, (14 Suppl) 2, 10-6. Review.
 
5.
Polakowska M, Piotrowski W, Włodarczyk P, Broda G, Rywik S: Program epidemiologiczny oceniający częstość nadciśnienia tętniczego w Polsce w populacji osob dorosłych – badanie PENT. Część I. Charakterystyka częstości i stopień kontroli nadciśnienia tętniczego. (Epidemiology programme estimating incidence of blood pressure among the adult population in Poland – PENT study. Part I. Characteristics of frequency and extent of blood pressure control). Nadciśnienie tętnicze 2002, 3, 157-166.
 
6.
Tykarski A, Posadzy-Małaczyńska A, Wyrzykowski B et al.: Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego oraz skuteczność jego leczenia u dorosłych mieszkańcow naszego kraju. Wyniki programu WOBASZ. (Prevalence of blood pressure and eff ectiveness of its treatment for adult inhabitants of our country. Results of the WOBASZ programme). Kardiol Pol 2005, 63, S614-S619.
 
7.
Rywik SL, Davis CE, Pajak A, Broda G, Folsom AR, Kawalec E, Williams OD: Poland and U.S. collaborative study on cardiovascular epidemiology hypertension in the community: prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in the Pol-MONICA Project and the U.S. Atherosclerosis Risk in Communities Study. Ann Epidemiol 1998, 8(1), 3-13.
 
8.
Kąkol M, Zdrojewski T, Kozicka-Kąkol K: Rozpowszechnienie, świadomość oraz skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego u ludzi starszych w Polsce ocena metodą sondażu reprezentatywnego. (Prevalence, awareness and eff ectiveness of treatment of hypertension in the elderly population in Poland – evaluation by means of a representative survey). Gerontol Pol 1999, 7, 23-29.
 
9.
Wolf-Maier K, Cooper RS, Banegas JR, Giampaoli S, Hense HW, Joff res M, Kastarinen M, Poulter N, Primatesta P, Rodriguez-Artalejo F, Stegmayr B, Thamm M, Tuomilehto J, Vanuzzo D, Vescio F.: Hypertension prevalence and blood pressure levels in 6 European countries, Canada, and the United States. JAMA 2003, 289, 2363- 2369.
 
10.
Cifkova R: Arterial hypertension as a public health issue in the Czech Republic. Blood Press (Suppl) 2005, 2, 25-28.
 
11.
Dzerve V, Lejnieks A: Hypertension in Latvia – epidemiology and management. Blood Press (Suppl) 2005, 2, 29-32.
 
12.
Kawecka-Jaszcz K, Pośnik-Urbańska A, Jankowski P: Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego w zależności od płci w świetle badań epidemiologicznych w Polsce. (Prevalence of hypertension according to gender in the light of epidemiological research in Poland). Nadciśnienie tętnicze 2007, 11(5), 377-383.
 
13.
Davis CE, Pająk A, Rywik S, Williams DH, Broda G, Pazucha T, Ephross S: Natural menopause and cardiovascular disease risk factors. The Poland and US Collaborative Study on Cardiovascular Disease Epidemiology. Ann Epidemiol 1994, 4, 445-448.
 
14.
Zanchetti A, Facchetti R, Cesana GC, Modena MG, Pirelli A, Sega R: Menopause-related blood pressure increase and its relationship to age and body mass-index: the SIMONA epidemiological study. J Hypertens 2005, 2, 2269-2276.
 
15.
Staessen J, Bulpitt CJ, Fagard R, Lijnen P, Amery A: The infl uence of menopause on blood pressure. J Hum Hypertens 1989, 3, 427-433.
 
16.
Zdrojewski T, Bandosz P, Szpakowski P et al.: Rozpowszechnienie głownych czynnikow ryzyka chorob układu sercowo-naczyniowego w Polsce. Wyniki badania NATPOL PLUS. (Prevalence of main risk factors of cardiovascular system diseases in Poland. Results of the NATPOL PLUS study) Kardiol Pol 2004, 61, 15-17.
 
eISSN:1898-7516
ISSN:1898-2395
Journals System - logo
Scroll to top