RESEARCH PAPER
Estimation of nutritional status of conscript soldiers from years 1994–2007
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Military Institute of Hygiene and Epidemiology, Warsaw, Poland
 
 
Corresponding author
Anna Kłos   

Military Institute of Hygiene and Epidemiology, Kozielska 4, 01-163 Warsaw, Poland.
 
 
J Pre Clin Clin Res. 2010;4(2):122-125
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this work was estimation of the nutritional status of young men beginning compulsory military service in units located all over Poland. This assessment was carried out in the years 1994-2007. Average age of the examined men living in cities ranged from 19.9±1.6–21.9±1.3. Body mass of the examined subjects ranged from 67.3±9.3 kg – 74.3±7.3 kg, while body height ranged from 175.1±6.6 cm – 179.1±6.3. Average BMI value of recruits coming from both the cities and from the country was similar, and stayed within the normal range. BMI value of men coming from cities ranged from 21.4±2.2 kg/m2 – 23.4±7.5 kg/m2 -while values of those coming from the country ranged from 21.7±2.5 kg/m2 – 23.5±3.1 kg/m2. The occurrence of body mass disturbances, both underweight, overweight and obesity among young men beginning military service is a result of improper eating habits at home. The revealed high percentage of overweight and obese recruits may significantly limit the soldiers’ physical efficiency, and impede both the training process and the possibility of perfect fulfilment of military tasks, and thereby the soldiers’ combat abilities
 
REFERENCES (16)
1.
Wądołowska L, Cichoń R, Sławińska M. et al: Porównanie stanu odżywienia studentów o różnych modelach żywienia wyłonionych z zastosowaniem analizy skupień (in Polish). Comparison of nutritional status students with different feeding models identified using clusteranalysis. Nowiny Lekarskie 2005, 4, 419-421.
 
2.
WHO/FAO/UNS Food and nutrition terminology: definition of selected terms and expressions in current use. Geneva: WHO 1973, 8-30.
 
3.
Bertrandt J, Kłos A: Stan odżywienia jako wskaźnik prawidłowości żywienia i stopnia aktywności fizycznej studentów uczelni technicznych (in Polish). Nutritional status as an indicator of the correctness of nutrition andphysical activity level of technical university students. Wychowanie Fizyczne i Sport 1991, 2, 43-46.
 
4.
Janik K, Zatoński W: Rozkład masy ciała w Polsce w 2002 roku. Wybrane Problemy Nauki o Żywieniu Człowieka u Progu XXI Wieku (in Polish). The distribution of body weight in Poland in 2002. Selected Problems of Science of Human Nutrition at the Threshold of XXI Century, SGGW Warsaw, 2004, 134-138.
 
5.
Ohma M, Perczyńska J, Jarosz M: Psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości (in Polish). Psychological aspects of overweight and obesity. Żywienie Człowieka Metabolizm 2002, 4, 259-267.
 
6.
Respondek W: Strategia populacyjna prewencji otyłości – wyzwanie dla obywatela. Konferencja “Otyłość wyzwanie dla państwa i obywateli” Warszawa 2008 (in Polish). Population strategy of prevention of obesity – a challenge for the citizen. Conference: “Obesity is a challenge for the state andcitizens” Warsaw 2008, 13-16.
 
7.
Ferro-Luzzi A, Sette S, Franklin S, James WP: A simplified approach of assessing adult chronic energy deficiency. Eur J Clin Nutr 1992, 46, 173-186.
 
8.
Durnin JV, Womersley J: Body fat assessed from total density and its estimation from skinfold thickness: measurements on 481 men and women aged from 16 to 79 years. Brit J Nutr 1974, 32, 77-97.
 
9.
Petrie A, Sabin C: Statystyka medyczna w zarysie (in Polish). Medical statistics at a glance. PZWL Warsaw 2006.
 
10.
Kobos Z, Bednarski W, Bertrandt J et al: Psychologiczne uwarunkowania otyłości wśród personelu lotnictwa (in Polish). Psychological aspects of obesity among aviation personnel. Żywienie Człowieka i Metabolizm 2003, 30, 237-239.
 
11.
Bertrandt J, Kłos A, Gułaj M: Estimation of nutritional status of young men doing military service as a result of used alimentary manner. Pol J Hum Nutr 2001, XXVIII, suppl, 63-71.
 
12.
Sharp MA, Patton JF, Knapik JJ: Comparison of the physical fitness of men and woman entering to the U.S. Army. Med Sci Sport Exerc 2002, 3, 56-363.
 
13.
Sharp MA, Patton JF, Knapik JJ, Hauret K, Mello RP, Ito M, Frykman PM: Comparison of the physical fitness of men and woman entering to the U.S. Army. Med Sci Sport Exerc 2002, 34(2), 356-363.
 
14.
American obesity threatens US army recruitment. www.middle-eastonline. com.
 
15.
Trafalska, Świtoniak T: Stan odżywienia studentów oceniany antropometrycznie (in Polish). Nutritional status of students assessed antropometrycznie. Żywienie Człowieka i Metabolizm 2000, 27, 19- 20.
 
16.
Szponar L, Sekuła W, Rychlik E et al: Badania indywidualnego spożycia żywności i stanu odżywienia w gospodarstwach domowych (in Polish). Research food consumption and nutritional status of households. IŻŻ, 2003.
 
eISSN:1898-7516
ISSN:1898-2395
Journals System - logo
Scroll to top