RESEARCH PAPER
Assessment of phytotherapeutic mixtures as a potential route of absorption of some metal compounds
 
More details
Hide details
1
School of Pharmacy with Division of Laboratory Medicine, Department of Toxicology, Medical University of Silesia, Sosnowiec, Poland
 
2
The Jan Grodek Higher Vocational State School in Sanok, Medical Institute, Poland
 
3
Jan Grodek Higher Vocational State School, Medical Institute, Sanok, Poland
 
4
Central Hospital, Tychy, Poland
 
5
Pharmacy Academic, Sosnowiec, Poland
 
 
Corresponding author
Wojciech Roczniak   

Jan Grodek Higher Vocational State School, Medical Institute, Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, Poland
 
 
J Pre Clin Clin Res. 2016;10(2):115-121
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Nowadays, herbalism seems to arouse much interest. Approximately 80% of the world’s population are willingly take plant-derived drugs. It should be remembered that both herbs and their products may have not only beneficial but also harmful components. Moreover, medicinal plants frequently exhibit the capacity to selectively accumulate toxic elements.

Objective:
To assess the potential burden of phytotherapy with medicinal plants used in chosen herbal mixtures.

Materials and method:
A total of 76 species of medicinal plants from all over Poland and contained in herbal mixtures applied in selected diseases were investigated with respect to the content of heavy metals. Argon plasma atomic emission spectrometry (AES) was applied, using an ICP-ULTIMA spectrometer.

Results:
The study plants showed various cumulative properties, depending on plant species and the effect of environmental purity on the metal content in raw materials. Daily doses of metal absorption due to phytotherapy in various diseases were determined. The levels of Ni, Co and Cr accumulation were similar to that of Pb

Conclusions:
Herbal therapies using the medicinal plants studied did not exceed daily norms of the investigated metals. However, as these metals may also occur in other food products, a prolonged use of plant-derived drugs can be an additional burden, especially in the case of renal failure.

 
REFERENCES (25)
1.
Senderski EM. Zioła. Praktyczny przewodnik o ziołach i ziołolecznictwie. Warszawa K.E. Liber 2009: 9–17 (in Polish).
 
2.
Zarawska-Lamer E, Gierczyk-Kowal B, Niedworok J. Fitoterapia i leki roślinne. Warszawa PZWL 2007: 9–17 (in Polish).
 
3.
Wesołowski M, Radecki I. Rośliny lecznicze. Skład pierwiastkowy, źródła składników mineralnych dla roślin, wskaźniki skażenia środowiska metalami ciężkimi. Farma Pol. 2003; 59: 911–919 (in Polish).
 
4.
Iwanek K, Kowol J, Kwapuliński J. Rośliny lecznicze jako źródło metali ciężkich. Problemy Ekologii 1997; 7: 211–214 (in Polish).
 
5.
Ražic S, Onjia A, Dogo S, Slavkovič L, Popvič A. Determination of metal content in some herbal drugs. Empirical and chemometric approach. Talanta, 2005; 67: 233–239.
 
6.
Kwapuliński J, Kowol J, Ciba J. Ocena potencjalnej intoksykacji organizmu rtęcią podczas terapii ziołoleczniczej mniszkiem lekarskim. Bromat Chem Toksykol. 2000; 33: 277–282 (in Polish).
 
7.
Kwapuliński J, Michalewska A, Rochel R, Kowol J. Intoksykacja surowców roślin leczniczych metalami ciężkimi w świetle obowiązujących uregulowań ustawodawczych oraz zaleceń WHO. Problemy Ekologii 2005; 9: 202–204 (in Polish).
 
8.
Lutomski J. Ziołolecznictwo. Tradycja i przyszłość. Gdańsk Tower Press 2003: 5–8.
 
9.
Samochowiec L. Lek roślinny w świetle nowoczesnej farmakoterapii. Post Fitot. 2001; 2: 2–6 (in Polish).
 
10.
Srogi K. Zawartość wybranych pierwiastków w surowcach leczniczych dziko rosnących. Bromat Chem Toksykol. 2004; 2: 2–6 (in Polish).
 
11.
Błoniarz J, Zaręba S, Ranhama M. Zawartość kadmu i ołowiu w ziołach, preparatach ziołowych oraz naparach wykonanych z tych ziół stosowanych u dzieci i dorosłych. Przegl Lek. 2001; 58: 39–43 (in Polish).
 
12.
Michalewska A, Kwapuliński J, Rochel R, Kowol J. Rola transporterów metali ciężkich w intoksykacji roślinnych surowców leczniczych. Herba Pol. 2004; 50: 111–119 (in Polish).
 
13.
Kowol J, Kwapuliński J, Fischer A, Królak E, Librowska J. Ekologiczne i fitochemiczne uwarunkowania wpływające na kumulację metali w roślinie. Ekologia i Technika 2010; 18: 94–102 (in Polish).
 
14.
Kwapuliński J, Rochel R, Michalewska A. Dystrybucja biopierwiastków w roślinie. Problemy Ekologii 2010; 1: 17–21 (in Polish).
 
15.
Kwapuliński J, Rochel R, Michalewska A. Mechanizmy pobierania metali ciężkich przez rośliny z gleby. Problemy Ekologii 2010; 2: 66–71(in Polish).
 
16.
Kowol J, Kwapulinski J, Brodziak B, Paukszto A, Bogunia B, Rochel R, Ahnert B. Influence of a transboundary emission on bioavailability of metals of stinging nettle from soil in the area Vistula (Poland). Pol J Environ Stud. 2011; 20: 101–110.
 
17.
Kowol J, Paukszto A, Kwapuliński J, Ahnert B, Rochel R, Surma M. Medicinal plants and their sites by metal contamination in the area of the “umbrella effect” as exemplified by Łagisza Power Station (Poland). Fresenius Environ Bull 2009; 18: 1094–1099.
 
18.
Rochel R, Kwapuliński J, Kowol J, Bogunia M. Migration of bioavailable chemical forms of chromium from soil to medicinal plants. Fresenius Environ Bull. 2009; 18: 1963–1966.
 
19.
Smrkolj P, Stibilj V. Determination of selenium in vegetables by hydride generation atomic fluorescence spectrometry. Anal Chim Acta 2004; 512: 11–17.
 
20.
Mirosławski J, Wiechuła D, Kwapuliński J, Rochel R, Loska K, Ciba J. Występowanie Pb, Cd, Mn, Ni, Co, Cr w wybranych gatunkach roślin leczniczych na terenie Polski Brom Chem Toksykol. 1995; 28: 363–368 (in Polish).
 
21.
Łaszewska A, Kowol J, Wiechuła D, Kwapuliński J. Kumulacja metali w wybranych gatunkach roślin leczniczych z terenu Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego. Probl Ekol. 2007; 11: 285–291 (in Polish).
 
22.
Janicki K, Rewerski W. Medycyna naturalna. Warszawa PZWL 2001; 322–323, 329–330, 395, 399 (in Polish).
 
23.
Książkiewicz T. Ziołolecznictwo Ojców Bonifratów dla osób starszych. Warszawa Oficyna Wydawnicza Rytm 2000: 39, 104–105, 107–108, 161–162, 192–193.
 
24.
Musielińska R, Kowol J, Kwapuliński J, Rochel R. Antagonism between lead and zinc ions in plants. Arch Environ Protect 2016; 42(2): 78–81.
 
25.
Peralta-videa JR, Lopez ML, Narayan M, Saupe G. The biochemistry of environmental heavy metal uptake by plants: Implications for the food chain Intern. J Biochem Cell Biol. 2009; 91: 1665–1677.
 
eISSN:1898-7516
ISSN:1898-2395
Journals System - logo
Scroll to top