RESEARCH PAPER
Analysis of nutrition of children in Warsaw day nurseries in view of current recommendations
 
More details
Hide details
1
Nutrition Department, Institute of Mother and Child, Warsaw, Poland
 
2
Chair of Nutritional Assessment, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, University of Life Sciences, Warsaw, Poland
 
 
Corresponding author
Halina Weker   

Nutrition Department, Institute of Mother and Child, Kasprzaka 17a, 01-211 Warsaw, Poland.
 
 
J Pre Clin Clin Res. 2010;4(1):63-67
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to analyse the nutrition of children aged 13-36 months in selected day nurseries in the city of Warsaw, conducted in 20 selected day nurseries which were responsible for providing care for a total of 1,692 children. The diet of children in the day nurseries was evaluated on the basis of a questionnaire distributed between 2008-2009 among the staff responsible for organizing meals at selected establishments belonging to the nursery unit of Warsaw (n=20, 1-5 centrally located branches), while the nutritional value of average food rations was calculated on the basis of 10-day inventory reports. Children attending the day nurseries were fed in accordance with the existing nutritional recommendations. Average food rations provided were similar to the recommended food intake for children aged 1-3 years, with the exception of the excessive amount of cereal products, sugar and sweets. The energy and nutritional value of an average food ration with regard to macroelements was compliant with the dietary standards for a day in previous years, and signifi cantly higher than the standards of 2008, in particular with respect to proteins and vitamins from the B group. Vitamin D defi ciency was observed in the children’s diets. There is a need to implement at day nurseries the current recommendations on nutrition of children aged 13-36 months to prevent obesity and iron deficiency [1-4].
 
REFERENCES (23)
1.
ADA Position paper. Dietary Guidance for Healthy Children Aged 2 - 11 Years. J Am Diet Assoc 2004, 104, 660-677.
 
2.
Allen RE, Myers AL: Nutrition toddlers. Am FamPhysician 2006, 1, 74(9), 1527-1532.
 
3.
Garlick PJ, Rigo J, Ziegler EE (Ed.): Protein and Energy Requirements in Infancy and Childhood. Nestle Nutrition Workshop Series Pediatric Programme, Nestle Ltd., Vevey/S. Karger AG, Basel 2006, 58, 39-50.
 
4.
Global Strategy for Infant and Young Child Feeding. World Health Organization 2003.
 
5.
Cashman KD: Calcium and vitamin D, Novartis Foundation Symposium 2007, 282, 123-138.
 
6.
Dietary References Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (Macronutrients). National Academy of Sciences, Institute of Medicine. Food and Nutrition Board 2005.
 
7.
Dobrzańska A, Czerwionka-Szafl arska M, Kunachowicz H at al.: Zalecenia dotyczące żywienia dzieci zdrowych w wieku 13-36 miesięcy opracowane przez zespół ekspertow powołany przez Konsultanta Krajowego ds. Pediatrii. Standardy Medyczne 2008, 5, 11-14.(in Polish). (Recommendations concerning the nutrition of children aged 13-36 months developed by the team of experts created by the National Consultant for the Matters of Pediatrics. Medical Standards 2008, 5, 11–14.).
 
8.
Dobrzańska A, Lukas W, Socha J, Wąsowska-Krolikowska K, Chlebna- Sokoł D, Milanowski A, Książyk J, Szymankiewicz M, Charzewska J, Czech-Kowalska J, Weker H: Polskie zalecenia dotyczące profi laktyki niedoborow witaminy D - 2009, Klinika Pediatryczna - Szkoła Pediatrii cz. 13, 2009, 17(5), 5117-5120. (in Polish). (Polish recommendations concerning prophylaxis of vitamin D defi ciency – 2009, Pediatric Clinics – School of Pediatrics, Part 13, 2009, 17(5), 5117-5120.).
 
9.
Weker H, Dyląg H, Więch M: Postępowanie żywieniowe u dzieci i młodzieży. In: Oblacińska A, Weker H [Ed.]: Profi laktyka otyłości u dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Help-Med, Krakow 2008, 46-62. (in Polish) (Nutritional procedure in children and adolescents. In: Oblacińska A., Weker H. (Ed.): Obesity prophylaxis in children and adolescents. Help-Med Publishers, Cracow 2008, 46-62.).
 
10.
Dzieniszewski J, Szponar L, Szczygieł B, Socha J: Podstawy naukowe żywienia w szpitalach. Wydawnictwo Borgis, Warsaw 2001, 275. (in, Polish). (Scientifi c essentials of nutrition in hospitals. Borgis Publishers, Warsaw 2001, 275.).
 
11.
Kunachowicz H, Nadolna I, Iwanow K, Przygoda B: Wartość odżywcza wybranych produktow spożywczych i potraw. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warsaw 2006.(in Polish). (Nutritional value of selected food products and dishes. State Medical Publishers, Warsaw 2006.).
 
12.
Jarosz M, Bułhak-Jachymczyk B [Ed.]: Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorob zakaźnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warsaw 2008. (in Polish). (Human nutritional ,standards. Essentials of prevention of obesity and contagious diseases. State Medical Publishers, Warsaw 2008.).
 
13.
Szotowa W, Socha J, Charzewska J, et al: Dzienne zalecenia żywieniowe dla dzieci i młodzieży. Pediatria Polska 1995, 70, 2-13. (in Polish). (Daily nutritional recommendations for children and adolescents. Polish Paediatrics 1995, 70, 2-13.).
 
14.
Ziemlański Ś. [Ed.]: Normy żywienia człowieka. Fizjologiczne podstawy. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warsaw 2001. (in Polish) (Human nutritional standards. Physiological basis. State Medical Publishers, Warsaw 2001.).
 
15.
Jurikova J, Laparidis K, Bieberlova L: The popularity of milk and dairy products with families of children attending the primary school in Letovice (Czech Republic). Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 2008, 59(3), 327-333. (in Polish). (The popularity of milk and dairy products with families of children attending the primary school in Letovice (Czech Republic). Annals of National Institute of Hygiene 2008, 59(3), p. 327-333.).
 
16.
Huybrechts I, Matthys C, Vereecken C, Maes L, Temme EH, Van Oyen H, De Backer G, De Henauw S: Food intakes by preschool children in Flanders compared with dietary guidelines. Int J Environ Res Public Health 2008, 5(4), 243-257.
 
17.
Fox MK, Reidy K, Novak T, Ziegler P: Sources of energy and nutrients in the diets of infants and toddlers. J Am Diet Assoc 2006, 106(1), suppl. 1, 28-42.
 
18.
Weker, Więch M: Ocena jakościowa sposobu żywienia dzieci w wieku poniemowlęcym – wyniki badań ankietowych. Żywienie Człowieka i Metabolizm 2003, XXX, No. 1/2, 194-199. (in Polish). (Qualitative evaluation of the mode of nutrition among children at post-infant age – results of survey studies. Human Nutrition and Metabolism 2003, XXX, Nos. 1-2, 194-199.).
 
19.
Lorson BA, Melgar-Quinonez HR, Taylor CA: Correlates of fruit and vegetable intakes in US children. J Am Diet Assoc 2009, 109(3), 474- 478.
 
20.
Gawęcki J, Galiński G, Konieczka M, Kufel M: Ilościowa i jakościowa ocena spożycia tłuszczow i węglowodanow przez dzieci przedszkolne z rożnych środowisk i regionow. Nowiny Lekarskie 2005, 74(4), 393- 395. (in Polish). (Quantitative and qualitative assessment of fats and carbohydrates consumption by nursery school children from various environments and regions. Medical News 2005, 74(4), p. 393-395.).
 
21.
. Grajeta H, Ilow R, Prescha A, Regulska-Ilow B, Biernat J: Ocena wartości energetycznej i odżywczej posiłkow przedszkolnych. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 2003, 54(4), 417-425. (in Polish). (Evaluation of calorifi c and nutritional value of nursery school meals. Annals of National Institute of Hygiene 2003, 54(4), 417-425.).
 
22.
Benjamin SE, Taveras EM, Cradosk AL, Walker EM, Slining MM, Gillman MW: State and regional variation in regulations related to feeding infants in child care. Pediatrics 2009, 124(1), 04-111.
 
23.
Benjamin SE, Rifas-Shiman SL, Taveras EM, Haines J, Finkelstein J, Kleinman K, Gillman MW: Early child care and adiposity at ages 1 and 3 years. Pediatrics 2009, 124(2), 555-562.
 
eISSN:1898-7516
ISSN:1898-2395
Journals System - logo
Scroll to top